35

54 2 0

Polat alemdar ölürse dizinin:
Kurtlar vadisi ahiret olarak devam etmesinden korkuyorum.

Komik Kısa SÖZLER Where stories live. Discover now