61

39 1 0

Elinde blackberry, sırtında burberry, altında fredberry, sanırsın tip katy perry.

Komik Kısa SÖZLER Where stories live. Discover now