57

47 2 0

Maraşlı bir kızı istemeye gittiğini düşünsene; kapıdan kızı uzatıp uzatıp çekiyolar

Komik Kısa SÖZLER Where stories live. Discover now