31

54 3 1

Puding yapılan tencereyi ben daha dibini sıyırmadan musluğun altında su karışmış halde bulunca üç gün kendime gelemiyorum

Komik Kısa SÖZLER Where stories live. Discover now