13

83 4 0

Onca sözden sonra yüzün kızarıp yerin dibine girmiyorsan yerin dibi sana girsin!

Komik Kısa SÖZLER Where stories live. Discover now