22

66 1 0

1. sınıfa giden çocuk "okumayı öğrendim hala niye okula gidiyorum" dedi. Eğitim sistemine gelen en sert eleştiriyi yaptı.

Komik Kısa SÖZLER Where stories live. Discover now