Van and Lisden- Enemy's Crap (4)

20.6K 312 5
                  


Nagkagulo sa labas ng building ng CleiXon Empire sa dami ng media na sumasalubong kay Cleo. Napamura aiya sa kanyang isipan kung bakit sa lahat ng pagkakataon ngayon pa. She's sore and can't walk properly!

"Mrs. Benjamin, this way." Saad ni Van at itinuro ang daan. Pinili niyang huwag tingnan ang lalaki. Pagkatapos ng nangyari kagabi at sa pag-iwan niya kaninang umaga habang natutulog pa rin ito ay hindi niya alam kung paano umasta sa harap nito.

Pero sa tinawag ni Van kay Cleo ay nag-iinit na naman ang ulo niya.

"It's 'Miss', Mr. Soriano. Miss Fortez." Singit niya at pilit na binilisan ang paglalakad kahit masakit pa ang pagitan ng hita niya.

She silently gasped when Van looked at her then smile.

"Oh, babe, we meet again. You miss me that much?" Van teased her. Agad na umusok ang pisngi niya sa inis.

"Miss mo mukha mo!"

The day went on and she's thankful that Van is busy since the CEO is obviously busy following Cleo.

Lunch came she felt relieve when they finally exit CleiXon Empire pero si Cleo napakabagal lumakad.

"Mrs. Benjamin!"

Napapikit siya sa inis dahil akala niya hindi na niya makikita ito. But fate is definitely playing them.

"It's Miss, Mr. Soriano. Ilang beses ka bang sabihan ng ganoon?" Inis na pagkokorekta niya kay Van ng dumating ito.

"Hindi ko alam kung para kay Mrs. Benjamin ang sinabi mo o para sayo. Pahalata ka masyado na single ka pa." Pang-aasar ni Van sa kanya.

"Aba't!---"

"But don't worry, babe. Magiging Misis rin kita soon." Dugtong pa ni Van. Natigilan siya sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ng binata at sa harap pa talaga ni Cleo! Humagikhik tuloy ang alaga.

Pilit na kinakalma niya ang bilis na ritmo ng kanyang dibdib. Parang aatakehin siya ano mang ora.ms.

"Pinapatawag ka po ni Mr. Benjamin sa taas. Sabay na po kayong maglunch." Baling nito kay Cleo.

"Tell your boss that I can't walk. If she wants to have lunch with me kargahin niya ako." Inis na sabi niya.

Agad namang sumunod si Van at tinawagan nga ang boss nito.

"Ay, anong trip mo, Cleo? Bakit hindi ka makakapaglakad, may paa ka naman?" Nagtatakang tanong niya. At ano? Heixon invited Cleo for lunch? Imbes na matuwa siya dahil chance na ni Cleo iyon oara mapalapit kay Heixon parang hindi pa siya mapakali.

Sana naman hindi sila maiwang mag-isa ni Van.

"Well, it's Heixon's fault---"

"Oh my! I knew it! Kaya pala may something sayo. Amoy zonrox ka pa." Pang-aasar niya. Kaya pala nagtagal ang dalawa sa dressing room.

Namula si Cleo bago bumaling kay Van.

"Van, I don't think I can have lunch with him. Nagmamadali rin kasi kami ni Lisden---"

Ang pag-asa na hindi siya mag-isang maglunch ay naglaho ng makita ang papalapit na bulto ni Mr. Heixon. Her hope crushed into tiny pieces. Nooo!

"Mr. Benjamin." Pagbigay galang niya at ni Van.

"Take Ms. Lisden to lunch, Van. I'll take Cleo with me." Heixon ordered and Van agreed causing her jaw drop.

Hindi pwede! At saka bakit naman siya papayag na maglunch silang dalawa ni Van? Eh, hindi naman niya ito boss!

Umalis na ang dalawa habang karga-karga nito si Cleo. Naiwan na lang tuloy sila.

Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon