Childhood Sweetheart -#CharCoal

10K 158 39
                  

"Oi, Long! Crush ka ni Melchar." Panunukso ng isang kaklase nila ng hablutin nito ang notebook niya at binasa ang nakasulat doon.

"Akin na nga 'yan!"

Sinubukan niyang bawiin kay Jake ang notebook niya kung saan siya nagsusulat ng FLAMES sa pangalan nilang dalawa ni Cowl Felwis.

Pulang-pula ang pisngi niya lalo na't nasa classroom lang si Long. Nang dapuan niya ito ng tingin ay may mayabang na itong ngisi sa labi.

"Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa 'kin?"

Ang yabang!

Kaya nga crush niya ito, eh.

Lumapit ang dose anyos na si Long sa direksyon nila at hinablot kay Jake ang notebook.

Napangisi ito at binasa ang nandoon pero agad na nawala ang ngisi nito.

"Friends lang tayo?"

Oo! Nakakainis nga kahit paulit-ulit niyang sinubukan ay Friends pa rin.

Napasinghap ang batang Melchara ng pitikin ni Long ang kanyang noo.

"Boba, C-o-a-l hindi C-o-w-l."

Sa inis niya ay hinablot niya ang notebook.

"Edi, ikaw na matalino!"

"Syempre, crush mo ba naman ako kung hindi ako matalino."

Napairap siya at lumapit sa grupo ng kaibigan niya.

"Yieee, pinansin siya ni Long."

"Baka kayo na forever and ever."

"Melchara Akino-Felwis, yieee bagay!"

Pinigilan na lang niya ang kilig sa panunukso ng kaibigan sa pamamagitan ng pag-irap. Nang lingunin niya si Long ay nahuli niyang napatitig ito sa kanya at kumindat.

Kyaah! Kinindatan niya ako!

Pakiramdam niya crush rin siya ni Long. Oo, crush rin siya ni Long.

"Long, si Mary Jane may crush raw sa 'yo!"

Napakunot ang noo niya ng marinig ang boses sa isang eskinita. Papauwi na siya at muntik na siyang ginabi sa paghihintay ni Long para kahit man lang sa pag-uwi ay magkasabay sila, pero pinakpak na siya ng mga lamok ay wala ang kababata, mukhang umuwi na o sinundo ni Ate Leng.

Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa papalikong eskinita. Narinig niya ang pangalan ni Long, eh. Pero ano raw? Crush ito ni Mary Jane? Mas maganda pa rin siya 'dun!

Nang sumilip siya ay nakita niyang magkatabi si Long at Mary Jane. Nakangiti ang dalawa habang si Jake ang may hawak ng cellphone ni Mary Jane na siyang kumukuhabng litrato.

"Oh, Mary Jane, remembrance 'to, ah? Huwag mong idelete baka magkatuluyan kayo."

Agad na nagngitngit ang kalooban niya. Mas maganda siya kay MJ pero wala siyang laban pagdating sa yaman. May negosyo kasi ang magulang nito at hindi nga niya alam kung bakit nasa public ito nag-aaral. Kung pwede namabg sa private na lang para hindi sila nagkakilala ni Long.

"Hoy, Long. Anu 'yan? Ikaw, ang bata-bata mo pa!"

Napatakip siya ng bibig para pigilan ang tawa ng pingutin ito ni Ate Leng sa tenga at kinaladkad na pauwi.

"Aray ko naman, ate!" Reklamo ni Long. Napapahiya rin sa harap ng barkada.

"Malilintikan ka talaga sa 'kin kung lalaki kang malandi!"

"But, ate---"

"Don't english me!"

Napahagikhik na pang siya sabay irap.

Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon