Demure Bitch 7

8K 219 27
                  


"Magandang umaga." Nakangiting bati sa kanya ng binata ng inimulat niya ang kanyang mata.

Nakatayo ito sa gilid ng kama, malapit sa kanya. Katatapos lang maligo. Tanging sweatpants lang ang suot at wala ng pang-itaas. Basa pa ang buhol nitong pinapatuyo nito gamit ang tuwalya.

Napalunok siya ng mapatingin sa katawan ng binata saka napaiwas ng tingin, lalo na ng mahagip ng tingin niya ang bukol na nasa pagitan ng hita nito. Umagang-umaga ay tila may umaapoy sa katawan niya.

Napatikhim siya at ngumiti rito.

"Magandang umaga rin." Bumango na siya at umalis ng kama. Inayos na muna ang pinagkakatuluggan niya.

Napatuwad siya dahil inabot niya ang unan sa may gitnang parte ng kama. At sa hindi sinasadyang sa pagtuwad niya ay nasagi ng pwet niya ang pagkalalaki nito.

Agad siyang napatayo ng tuwid sa gulat.

"Sorry!" Namumulqng paumanhin niya.

Tumango lang ang binata at marahan na iginilid siya para ito na ang kumuha ng unan at inayos.

"S-salamat." Nahihiyang pasalamat niya rito.

Humarap sa kanya ang binata. Bahagya pa siyang nailang sa klase ng titig nito na iginawad sa kanya.

Ano bang meron sa mukha niya at tinitigan nito? Alam niyang maganda siya pero nakakaioang naman kung titigan siya nito ng harap-harapan.

"M-may dumi ba sa muka ko?"

Umiling ang binata.

"You're just so beautiful in the morning." Then he smiled sweetly before turning his back at her.

Napaawang ang labi niya sa gulat kasabay ang pagbilis ng ritmo sa kanyang dibdib.

Agad niyang sinundan ang binata at hinawakan ito sa braso para pihitin paharap sa kanya.

Jeimx was shock on what he did and didn't have the chance to douged her kiss. Agad siyang napapikit at napahawak sa bewang ng dalaga.

Katarina slowly move her lips and he respond to her kisses. Hindi niya napigilang hawakan ang batok ng dalaga at pinailaliman ang halik.

Akmang huhubarin niya ang pang-itaas nito ng biglang bumukas ang pinto.

"Jeimx, kakain---hesusmariajosep!" Gulat na sambit ng ginang sa naabutan.

Agad na naitulak niya ang binata at gusto na lamang niyang magtago sa dibdib nito.

"Ma, bakit hindi ka kumatok." Napakamot si Jeimx sa batok at saka napasimangot.

"Aba'y malay ko bang nagkainan na kayo dinhi. Hali na kayo at kakain na." Sabi nito at tinalikuran sila.

Nagkatinginan sila ng binata.

"N-nahihiya ako.."

Napangisi si Jeimx sa kanya.

"Huwag kang mahiya. Ikakasal na rin naman tayo, 'di ba?"

"Oo, pero---"

Napatigil siya ng muli siyang halikan ng binata. Pero mabilis lang.

"Wala ng pero-pero, pangga. Tayo na't kaya ko pang pigilan ang sarili ko." Nakangiting saad ng binata at hinila siya palabas.

Tila nilipad ang utak niya sa tawag nito.

P-pangga?

Ginawa na muna niya ang kanyang morning routine bago bumaba. Basa pa ang kanyang buhok kaya tinutuyo niya gamit ang tuwalya. Baka matagalan siya kung magblower pa siya.

Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon