Forbidden 2

9.4K 171 15
                  


Yuhan:

Where are you?

You just left on my pad.

Babe.

She sighed and put her phone down. Kanina pa siya nagmumokmok sa silid niya. She felt so ashamed. Sa lahat ba naman ng tao ang kapatid oa niya.

What if Johansen is just up for revenge? Bilang ganti nito sa kapatid niyang nagloko ay siya ang kapalit? Pero hindi naman ganoon ang sinabi ng binata sa mga text nito sa kapatid niya. He want to terminate their marriage to marry her.

"Jen! I know you're there. Let's talk, please!" Katok ng binata sa pinto niya.

Napasinghap siya at napatayo. Lumabas siya ng silid at sinilip sa peephole kung sino ang meron sa labas.

Johansen.

"Jen, mag-usap tayo, please...I know you know the truth now. I'm sorry, I didn't tell you. I love you, Jen, please." Johansen begged.

Pumihit ang dibdib niya sa narinig. Tumuloang luha niya sa pagiging komplikado ng sitwasyon nila.

"M-mas...mas mabuti pang t-tapusin na lang natin 'to, Yuhan." Nanginig ang bises niya at pumiyok. Nanatili pa rin siya sa likod ng pinto at hindi pa rin binubuksan iyon.

"Jen, no... Please, let me fix this. Trust me, Jen."

Umiling siya kahit hindi niya kita ito.

"Huwag muna ngayong kasal ka oa at bumalik ang asawa mo. Maling-mali 'to, Yuhan. Maling-mali." Iyak niya.

Yuhan listened. Talagang hindi na sila nag-usap. At wala man lang nakakaalam na mag-asawa si Jahree at Yuhan sa hospital.

Iniiwasan niya ang lalaki kahit palagi niya itong nahuling nakatitig sa kanya. May kumalat na rin na usap-usapan patungkol sa kanila ni Johansen kaya kinabahan siya.

"Ihatid kita?" Nakangiting yaya ng male Nurse na si Aldwin.

Ngumiti siya at tumango. Nagsilingunan ang ibang nurse sa kanila.

Pasimple siyang tumingin kay Johansen na napadaan. Madilim ang mukha nito at halatang galit.

Pero mas mabuti na rin para mawala ang usap-usapan sa kanila ni Yuhan.

Umalis si Jahree. Hindi niya alam kung ikakahinga niya ng maluwag iyon. Pero tuloy pa rin niyang iniiwasan ang binata.

Weeks passed in a blur. Naglalakad na siya papunta sa waiting shed ng may makasalubong siya.

"Someone told me stay away from things that aren't yours." Jahree welcomed her with that words.

Napatigil siya at napatiim bagang. Muli pala itong bumalik. Naroon na naman ang panliliit sa boses nito katulad ng dati.

"But was he yours, if he wanted me so bad?" She fired back.

Jahree smirked.

"Ang tapang talaga ng mga kabit."

Aray.

"Mas matapang ang kumabit. Hindi ba't ikaw ang nauna? You cheated on him first!"

Bumagsik ang anyo nito.

"Shut up!" Jahree hissed, afraid that someone might hear them.

"You, mistress!" Asik nito.

"You, cheater!" She spat back.

"You're also cheater, Jenzi because you tolerate Johansen cheating on me. Kahit naghiwalay kami ay kasal pa rin kami sa batas kaya kayang-kaya kitang ipakulong!"

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Apr 21, 2022 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

Xtra's R-18 (Short Stories Compilation)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon