Noszenie Gaika

24 12 0

~~Vita Maiorum~~   

W czasach Słowian, nikt na wsiach nie wyobrażał sobie początku wiosny bez tradycyjnego gaika, kogutka i topienia Marzanny

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

W czasach Słowian, nikt na wsiach nie wyobrażał sobie początku wiosny bez tradycyjnego gaika, kogutka i topienia Marzanny.  My skupmy się na gaiku. Chodzenie z gaikiem odbywało się w tak zwaną niedzielę gajową, która wypadała dwa tygodnie przed Jarym Świętem. Kobiety w towarzystwie młodych dziewcząt ruszały na obchód wsi przed świtem. Na dworze jeszcze panował mrok, gdy pukały gaikiem do okien domów i budziły gospodarzy. Wizycie towarzyszyły zawsze żarty oraz śpiew. Zwykle w prezencie dziewczyny otrzymywały jajka.

Gaikiem było zwykle małe drzewko, mogła to być nawet niewielka choinka

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Gaikiem było zwykle małe drzewko, mogła to być nawet niewielka choinka. Na jego gałęziach wieszano ozdoby, wstążki z bibuły czy zrobione z wydmuszek pisanki. Gaik musiał być możliwie jak najbarwniejszy i wesoły, bo symbolizował radość z nadejścia wiosny. Jego wizyta w zagrodzie zapowiadała pomyślny rok. Szczęście, także przy wiosennym siewie, miało gwarantować wręczenie gospodarzowi przystrojonej na wzór gaika gałązki z drzewa.  

Kryjąc się w Łanie ZbóżPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!