C3CHAS TRILOGY

125K 1.2K 157
                  


BOOK 1: CLASS 3-C HAS A SECRET

BOOK 1: CLASS 3-C HAS A SECRET

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


BOOK 2: CLASS 3-C HAS A SECRET 2

BOOK 2: CLASS 3-C HAS A SECRET 2

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


BOOK 3: ELIMINATING SECTION C (THE PREQUEL)

(Currently unpublished. Reason: Revising. Kindly wait for an announcement on my wattpad profile.)

)

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


All stories are available on my wattpad profile. Thankzz.

And if ever may mga hindi available na chapters sa book 1 and 2, fyi po, binalik ko lahat ng chapters tho unedited pero walang kulang. Kaya if may hindi available na chapters, please do report it sa wattpad kasi most probably, may mali sa system nila o ano man.

♥︎

Class 3-C Has A Secret 2 | completedTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon