Jaskółka w Tradycji Ludowej

12 11 5

 ~~Vita Maiorum~~

Jaskółki należą do grupy ptaków, które w polskiej kulturze ludowej symbolizują wiosnę

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Jaskółki należą do grupy ptaków, które w polskiej kulturze ludowej symbolizują wiosnę.  Zdaniem chłopskiej ludności jeszcze z początku XX wieku jaskółki na zimę szły do wody. Jedna za drugą zaczepiały się ogonkami i tak połączone w wodzie całą gromadką siedziały, aż do wiosny. Jeszcze wcześniej siedziały na łodydze trzciny, i kiedy ta się złamała spadały do wody i już tam pozostawały. Wierzenie to prawdopodobnie wzięło swój początek dzięki wnikliwej i trafnej obserwacji ptaków. Otóż jaskółki zwykły urządzać sobie nocleg w trzcinowiskach. Związane były też z nimi różne przesądy. Ludność Wielkopolski, widząc pierwszą jaskółkę przemywała twarz lub ją pocierała dłońmi, co miało chronić przez nadmiernym letnim opaleniem. 

Uważano również, że jaskółki posiadają moc psucia mleka u krów, dlatego istniał zakaz zabijania jaskółek, a ten kto by się dopuścił tego karygodnego czynu, tego krowy zamiast mleka miały dawać krew

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Uważano również, że jaskółki posiadają moc psucia mleka u krów, dlatego istniał zakaz zabijania jaskółek, a ten kto by się dopuścił tego karygodnego czynu, tego krowy zamiast mleka miały dawać krew. Nie należy też zrzucać jaskółczych gniazd. Jaskółki często wiły swoje gniazda pod strzechą stodoły czy chlewu, więc towarzyszyły ludziom na ich podwórkach. Mimo że nazywamy je ptakami dzikimi, to były dość blisko ludzi. Stąd też może wziął się kolejny zabobon mówiący o tym, że jaskółka nie powinna przelatywać pod krowim brzuchem. A jeśli ktoś zniszczy jaskółcze gniazdo to ona w złośliwości właśnie przeleci pod brzuchem krowy i sprawi, że mućka będzie dawać tylko zepsute mleko. 

 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Kryjąc się w Łanie ZbóżPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!