2.1

1.7K 101 3
                  

"Murder Me"

2.1

*Zayn*

Praėjo daugiau nei savaitė, kai visiškai nenutuokiu kur yra Dia. Einu iš proto jos ieškodamas, bet ji dingo kaip į vandenį...
Paskutinį kartą, kai ją mačiau ji turėjo mano mobilų. Nubudęs vietoj Dia'os radau tik jos raštelį.

"Nesijaudink dėl manęs, išėjau pasivaikčioti į parką. Greitai grįšiu. Myliu. Dia xx"

Bet ji negrįžo... Apieškojau jos mėgiamą Madison'o parką, bet jos ten nebuvo. Vėliau patikrinęs savo mobilų, radau skambutį adresuotą Bri. Puikiai žinojau, kad jai neskambinau, todėl man kilo įtarimas. Kadangi ta kalė manęs bijojo, ji greitai sutiko pasimatyti. Tačiau ir vėl nieko, jokių žinių apie Dia. Tiesa, norėjau tiesiog pasmaugti Bri už tai, kad ji sukėlė abejonių Dia'os mintyse. Esu tikras, kad jei būtų norėjusi, ta gyvatė būtų pasakiusi apie Amy, bet susilaikė, nes bijo manęs.
Iš proto einu ne tik aš, bet ir visi Dia'os draugai, jos mama, o Lea net paliko Niall ir užsidarė savyje. Suprantu ją, juk Dia jai kaip sesuo. Keista tik dėl Dia'os mamos, toks vaizdas, kad ji kažką slėptų... Labiausiai bijau, kad tik nebūtų Dia'i ir vaikeliui kas atsitikę... Mirčiau jei taip nutiktų.
- Z, vis dar jokių žinių? - paklausė Harry.
- Ji tiesiog sumautai dingo. - papurčiau galvą.
- O pagalvojai apie tai, kad galbūt ji pati kur nors išvyko?
- Apsvarsčiau tai, bet tai absurdas, jai nėra dėl ko išvykti. Nebent ji būtų sužinojusi apie Amy. - atsakiau.
- Ne, ji negalėjo. Manau, aš įtikinau ją, kad Amy tavo dingusi draugė.
- Gal tu ir teisus. Tačiau kur jos ieškoti?
- Mums reikia kažkokio kabliuko, už kurio galėtume užsikabinti.
Linktelėjau. Kaip tik tuomet suskambo durų skambutis. Nuėjau jų atidaryti ir labai nustebau.
- Lea? - ištariau.
- Sveikas, Zayn. - ji menkai šyptelėjo.
Įleidau ją į vidų ir uždariau duris.
- Kas nors atsitiko? - sunerimau.
Juk ji taip ilgai niekam nesirodė ir su niekuo nekalbėjo, todėl nenuostabu kodėl būtent taip sureagavau.
- Žinau, kad esu dėl to kalta, bet tiesiog privalėjau susidėlioti visas mintis. Atsiprašau. - pradėjo.
- Apie ką tu kalbi, Lea? - sutrikau.
- Niall. Atsimeni, kai žadėjau tau padėti su Bri? Na, išsiaiškinti ką ji slepia.
Linktelėjau.
- Bet prie ko čia Horan? - susiraukiau.
- Esmė tame, kad Bri dirba Max, tiesa? Sekdama Bri, pamačiau ten ir Niall. Jis Max'o pakalikas, Zayn. - jos akyse kaupėsi ašaros, todėl ją apkabinau.
Buvau šokiruotas, mūsų tarpe buvo išdavikas. Mėšlas.
- Tai ne viskas. - Lea kiek atsitraukė.
- Kas dar? - paklausiau.
- Tą dieną, kai Dia dingo, ji buvo su Niall. Žinau tai, nes ji man rašė. - atsakė.
- Ką?! Po velnių, ką tu pasakei?! Ji buvo su Horan?! - mano balsas greitai kilo.
Net nepajutau kaip grubiai sugriebiau Lea už riešų ir truktelėjau prie savęs, laukdamas išsamesnio paaiškinimo.
- Zayn, paleisk ją, juk jai skauda! - įsikišo iš svetainės atėjęs Harry.
Jis patraukė mane nuo Lea'os ir ją užstojo, kol ši tyliai sukūkčiojo už jo nugaros.
- Po velnių, ji juk galėjo tai pasakyti daug anksčiau! - visiškai savęs nevaldžiau, todėl sudaužiau vazą, o Lea sucypė.
- Valdykis, Z! Lea nekalta dėl to, kad pusgalvis Horan ją apgavo! - Harry rėkė ant manęs.
- Negink jos! Galbūt vien dėl šito Dia'os čia nėra! - rėkiau ir aš.
- Zayn, užsičiaupk! Tau reikia ramintis! - Harry bandė mane suvaldyti.
Papurčiau galvą ir piktai nužvelgiau tiek Harry, tiek Lea. Išlėkiau į lauką ir prisidegiau cigaretę. Man nerūpi, kad sakiau jog mesiu tai, šįkart man ant visko nusispjaut.
Gerai visko neapgalvojęs, užsėdau ant savo motociklo ir jį užkūriau. Besidėdamas akinius nuo saulės pastebėjau Harry išeinant laukan, bet aš žinojau, kad net nežadu jo klausytis.
- Z, išsiaiškinkime viską ramiai, gerai? - jis staiga prišoko prie manęs.
- Atsiknisk, gerai? Nėra ką aiškintis. Eik, paguosi Graham, gal ji pagaliau puls į tavo glėbį. - nusivaipiau.
- Nebūk kvailas, Z. Tu privalai viską išsiaiškinti. - neatstojo garbanius.
- Man nerūpi, supratai?! Jei nori, pats ir aiškinkis, aš neturiu apie ką su ja kalbėti! - išrėžiau ir tiesiog pajudėjau iš vietos.
Harry atsitraukė, kad jo nepervažiuočiau, todėl išdūmiau tiesiai į gatvę...

Murder Me (Z.M.)Where stories live. Discover now