2.9

1K 87 2
                  

"Murder Me"

2.9

*Zayn*

Sandėlyje sulaukiau gerų naujienų. Siuntos puikiai keliauja, o pinigai plaukia mums. Du vyrukai - Louis ir Liam, jau ieško mano dukters, o Niall - Dia'os. Negaliu ir pats sėdėti sudėjęs rankų, taip pat imsiu ieškoti Dia'os.
Tačiau visus planus sujaukia skambutis... Nežinomas numeris? Ir tai ne Bri? Keista. Nieko nelaukadamas atsiliepiau:
- Malik.
- Zayn, čia aš - Dia. - išgirdau merginos balsą.
Širdis atrodo iššoko lauk ir tėškėsi į žemę, lyg linksmaisiais kalneliais žemyn.
- K-kaip? Ar tau viskas gerai? - vos atsipeikėjau.
- Aš sveika, bet pasiklydau. - kalbėjo pasimetusi.
- Mieloji, iš kur tu skambini? - susiraukiau.
- Ilga istorija. Galbūt galėtum man padėti?
- Žinoma, tik papasakok kaip atrodo ta vieta.
- Um... Na, aš nežinau, tačiau atrodo, kad esu degalinėje, bet ji apleista ir čia šiurpu, nes aplinkui nieko nėra... - kalbėjo su šiokiu tokiu išgąsčiu.
- Nurimk, mažyte, viskas gerai. Aš tuoj būsiu pas tave.
Po šių žodžių padėjau ragelį ir skubėjau iš sandėlio, bet... Mane pasitiko taip sakant "ginkluotieji draugai". Sustojau kaip įbestas.
- Jūs Zayn Malik? - paklausė vienas jų.
Sugebėjau tik linktelėti.
- Turime jums žinių.
- Kokių dar žinių? - susiraukiau.
- Rasta mergaitė su jūsų pavarde.
- Amy? - sutrikau.
- Taip, panelė Amy Malik.
- Bet... Aš neskelbiau jos paieškos. - dar labiau pasimečiau.
- Pone Malik, pasakysiu tik tiek, kad turite gerų draugų.
Kas per velnis? Palaukit, rimtai? Nejau Louis ir Liam paskelbė tą paiešką?
- Gerai, kur galiu ją rasti? - paklausiau. Po pusvalandžio sutvarkiau visus reikalus. Paprašiau Louis ir Liam, kad saugotų Amy, o pats išvykau pas Dia. Stengiausi viską atlikti greitai.
Privažiavau vienintelę man žinomą degalinę. Išlipau iš automobilio, bet kartu su savimi pasiėmiau ir pistoletą. Juk atsarga gėdos nedaro.
Pasukau už kampo ir pastebėjau tuščią mėlyną automobilį. Tikriausiai jį vairavo Dia, bet kur ji pati? Greitai pasukau galvą link staiga atsklidusio garso šaltinio.
- Dia! - šūktelėjau.
Ji atsisuko į mane, tačiau kažkas buvo kitaip... Jos žvilgsnis buvo neįskaitomas. Ji nusisuko ir žingsniavo link mėlyno automobilio.
- Dia, palauk, kas yra?
Sugriebiau jos ranką, atsukau ją į save. Ji šiurkščiai ištraukė savo ranką.
- Palik mane ramybėje. - piktai tarė ir pasisuko eiti.
- Palauk, kas nutiko? - vėl ją sulaikiau.
- Kur tu buvai? - atsakė klausimu.
- Štai kas, taip? Tu nepasitiki manimi, Dia. Kaip tik po tavo skambučio mane pasitiko farai. Negalėjau tiesiog išeiti, supranti? - ėmiau viską aiškinti.
- Tu tiesiog mane palikai. - tarė be emocijų.
- Ar tu bent girdėjai ką sakiau? - negalėjau patikėti tuo ką ji sako.
- Man nusispjaut ant tavo melo, Zayn! Man gana! Ką dar nuo manęs slepi?! Visi viską žino, tik ne aš!
Krūptelėjau, kai ji ėmė šaukti. Kodėl ji tokia nestabili? Ar tai dėl nėštumo?
- Ar tau viskas gerai? - švelniai paklausiau.
- Ak, tai dabar manai, kad aš išprotėjau?!
- Aš taip nesakiau, Dia. Pagalvojau apie vaikelį.
Ji pažvelgė žemyn į savo pilvą. Kai ji pakėlė akis, pamačiau jose besikaupiančias ašaras. Kas nutiko?
- Kodėl nesakei man, kad esi narkotikų prekeivis, kad žudai žmones? Maniau, tu tik lenktyniauji. - pratarė ji.
- Iš kur tai ištraukei? - sutrikau.
Ji pakėlė mėlyną aplanką savo rankose ir padavė jį man. Greitai permečiau jį akimis. Čia buvo visa mano "nešvari" veikla.
- Iš kur tai gavai? - paklausiau.
- Atsakyk, kodėl?
Atsidusau.
- Nenorėjau, kad nukentėtum. Kai kas tuomet "medžiotų" ir tave.
- Nori pasakyti Max nėra tas kažkas? Juk jam aš reikalinga, Zayn. Nebūk kvailys ir pasakyk man visą tiesą! - ji vėl pratrūko.
- Prašau, nurimk, Dia, antraip pakenksi vaikeliui. - raminau ją.
- Tu melavai man nuo pat tada, kai ėmėme bendrauti artimiau, tiesa?! Tau rūpi tik sumautas seksas, Zayn!
- Po galais, niekada neleidau tau manyti, kad rūpi man tik dėl sekso! Kas tau pasidarė?! Kodėl manai, kad esu tikras pašlemėkas?
- O nesi?
Po šių žodžių man užvirė kraujas. To jau per daug. Niekada nesuteikiau jai progos taip galvoti.

Murder Me (Z.M.)Where stories live. Discover now