Kabanata 8

223K 4.4K 314
                  

Angel's note: Hello, Cherubs! I'm rewriting this story now. As in major revision ang gagawin ko kase I don't think na maaayos ko pa siya. Yes sobrang matrabaho dahil isusulat ko siya ulit pero I really want this story to be back asap as much as you guys want. Sa mga nakabasa na nito, same pa rin naman ang plot ng story. Wala akong babaguhin d'on. Pero dahil nga ire-rewrite ko siya, karamihan sa mga chapters na mababasa ninyo ay bagong sulat na. Meaning, hindi na ito yung laman ng Chapter 8 and so on.

Updates will be posted weekly!

Hoping for your support, everyone! For updates and future announcements, you may like my FB Page Missflorendo or add my Facebook account Angel Florendo. (Message niyo lang ako para ma-accept ko kayo. I'm trying to make my account exclusive for my readers kaya hindi ako basta nag-a-accept baka mapuno agad. Haha.) Meron din pong FB group ang mga readers ko so if you want welcome din po kayong mag-join. Just search for Missflorendo's Cherubs

Follow me on my social media accounts:

IG: @missflorendo
Twitter: @missflorendo
TikTok: @missflorendooo

Happy reading!

***

[Yuka]

"Wife, please...be honest with me."

"Daryl, okay lang naman ako—"

"No no no—you're not fucking okay. Sabihin mo sa 'kin ang totoo. Don't be scared I'm here." Hinawakan niya 'ko sa magkabilang balikat. Hindi ko siya matignan ng deretso sa mata. Nakayuko lang akong nakatingin sa sahig habang patuloy sa pagtulo ang mga luha ko.

I can't tell him.

Matagal kong tiniis na itago sa kanya ang tungkol sa bagay na 'to at hindi ko pwedeng basta na lang aminin sa kanya ang lahat. Kilala ko si Daryl. He won't stop until he does something about it.

"Sasabihin mo o aalamin ko?" Now his tone is giving me a real warning. "Mamili ka. You know I can find out everything without you telling me."

Gumapang ang matinding kaba sa dibdib ko dahil alam kong hindi siya nagbibiro sa sinabi niya. Mabilis na umiling ako at hinawakan ang mga kamay niya.

"Daryl, please makinig ka na lang sa 'kin. I promise hindi na mauulit 'to," nanginginig ang boses na pangungumbinse ko sa kanya pero parang lalo ko lang siyang ginalit sa sinabi ko.

He started throwing things around.

Napapatalon ako sa tuwing maririnig kong nagkakapira-piraso ang mga babasaging gamit na itinatapon niya. Nanlaki ang mga mata ko nang hawakan niya ang laptop at akmang babasagin ito sa isang mataas na vase.

Mariin akong pumikit.

"S-Si Auntie!" Nanghihina akong napaupo kasabay ng pagbuhos ng mga luha ko. "S-Si Auntie...siya ang nananakit sa 'kin..." Napahawak ako sa kumikirot kong dibdib habang pinipigilan ang sarili ko na 'wag umiyak pero kabaligtaran ang nangyayari. "S-Sinasaktan niya 'ko... sa tuwing may hindi siya nagugustuhan...sa ginagawa ko."

Mapait akong ngumiti habang patuloy sa pagtulo ang luha ko.

"....A-Akala ni daddy...mahal ako ng babaeng pinakasalan niya. Sa tuwing uuwi siya ang saya-saya ng mukha niya na makita akong kasama sila dahil akala niya nasa maayos na kalagayan ako. Pero hindi." Puno ng luha ang mga mata kong tumingala kay Daryl. "H-Hindi nila 'ko gusto. Kinasusuklaman nila 'kong lahat. Pabigat kung ituring nila 'ko dahil kailangan kong makihati sa pag-aalaga sa kanila ni daddy." Hindi ko natagalan ang mga tingin ni Daryl na puno ng awa. Niyakap ko ang mga tuhod ko at doon ako umiyak ng umiyak.

BGS #1: Secretly In a Relationship with a Gangster (Book 1 of 3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon