CHAPTER 6

1.9K 83 13
                  

KAKATAPOS lang maligo ni Hera. Ngayon ang pasukan nila. Habang nagtutuyo ng buhok gamit ang blower, nag ring ang phone niya kaya napatingin siya roon.

Unggoy Dela Cruz calling...

Napairap siya pero may kasamang ngiti. Inabot niya 'yon at sinagot at hinintay na magsalita si Zach.

"Good morning Queen! Nag breakfast ka na ba? Paalis ka na ba ng bahay niyo? Excited na 'kong makita ka!" bungad nito pagkasagot niya ng tawag.

Nangunot ang noo niya. Maaga siyang nagising at nag asikaso kaya naman may isang oras pa siyang libre bago ang unang subject niya.

"Unggoy, hindi mo ba nare-realize na sobrang aga pa? I still have an hour to prepare before the class starts." Bigla siyang may na-realize. "Hindi ba 9AM pa ang start ng klase mo ngayong Lunes?"

"Yup! Pero nandito na ako ngayon sa school. I'm waiting for you. Ihahatid kita sa classroom mo dahil gusto muna kitang makita bago pumasok." Napahinto ito. "Actually... I got here 1hr ago."

Nanlaki ang mata ni Hera. "Unggoy ka! Hindi ako pwedeng umalis ng maaga rito lalo na at hindi ako pwedeng gumamit ng sasakyan for 1 month! You know, may kasalanan ako."

Zach chuckled. "Okay lang. Kahit sandali lang kitang makita, it's fine with me. I just miss you. And I'll be doing this everyday. I will be walking you to your class and you can't stop me, Queen."

Napairap muli si Hera. "Whatever. Kakain na muna ako. Sasabay ako kay Hazielle ngayon."

"Okay, Queen! Ingat sa byahe! I love you!"

Napangisi si Hera. "Well, I love myself too."

"Queen!" singhal ni Zach sa kabilang linya.

Napatawa si Hera. "Kidding. I love you too!" then the call ended.

Nang matapos magbihis si Hera, bumaba na siya para dumiretso sa dining area.

Kumunot ang noo niya nang maabutang nag aagawa si Hazionn at Hazielle ng egg at nagbibigay ng matatalim na tingin sa isa't isa.

"Let the egg go, Hazionn."

Napatingin si Hera sa itlog na pinag aagawan ng dalawa. 'Yong sunny side up egg na lutong luto talaga pati ang yellow. Iyon lang kasi ang itlog na luto pati ang yellow dahil iyong iba, hindi masyadong luto.

Napailing iling si Hera. Nakalimutan na naman yata nila Manang na magluto ng dalawang itlog na lutong luto ang yellow lalo na at parehong ayaw ni Hazionn at Hazielle ang itlog na hindi luto ang yolk.

"No. You let go," sagot dito ni Hazionn.

Si Hero, naka pokerface lang habang pinagmamasdan ang dalawa. Natigil lang sa pag aagawan 'yong dalawa nang inilapag ni Manang sa harapan nila ang extra na itlog na lutong luto ang yolk.

"Ayan na! Jusko mga batang ito! Kung makipag samaan kayo ng titig parang gusto niyong katayin ang isa't isa," sabi nito bago tumalikod para bumalik sa kusina.

Agad na napaayos si Hazionn at Hazielle pero masama pa rin ang tingin sa isa't isa.

Napatawa si Hera. Kailan kaya magkakasundo ang dalawang 'to?

"By the way, Hazielle, sabay ako sa'yo ha!" baling ni Hera kay Hazielle.

"You can't." Napakunot ang noo ni Hera sa sagot ni Hazielle.

"What? Why?"

"Because I can't also use my car. Makikisabay lang din ako," sagot nito.

Hera looked at Hazionn but Hazionn also shake his head.

Pantheras: The New Underground RulersTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon