CHAPTER 3

2.1K 114 33
                  

Starting from chapter 3, I'll use Third Person's POV na po. Siguro mas better kung ganoon para maipaliwanag ko nang maayos, hehe.

Yun lang. Sorry for making you all, wait. May pinagkaka abalahan lang po these past few days...

HAPPY READING!

⬇️⬇️⬇️

2 years later...

Nabaling pakaliwa ang ulo ni Hazionn dahil sa suntok ni Hero. While they are fighting one versus one, Hera and Hazielle are watching them. They are doing one versus one fight every weekend. Since it's Saturday, narito sila ngayon sa training grounds ng Sone Empire for their one on one.

"You'll be fighting next week. It's just me, Hazionn. Natatamaan pa rin kita?" malamig na turan ni Hero.

Tinansya ni Hero ang magiging reaksyon ni Hazionn sa sinabi niya. Pero blanko lang ang mukha nito.

"Just because you had a fight with your girlfriend, dadalhin mo na yan dito. Get a hold of yourself, Hazionn. Do better than that," Hero added.

Nagtiim panandalian ang bagang ni Hazionn. Alam niya namang sinusubukan lang siya ni Hero. Alam niya ang gustong iparating ni Hero kaya nasasabi nito ang mga bagay na yon, idinadamay nito si Daisy na girlfriend niya.

Daisy Montemayor is his girlfriend. Daisy is Krylly's cousin. How did they became lovers? Simple. He fell for Daisy after Krylly introduced him to her. Daisy is a nice woman just like Krylly.

Bakit nga ba mas nahulog siya kay Daisy? Bakit si Daisy ang naging kasintahan niya imbes na ang matagal na niyang gusto na si Krylly?

Krylly rejected him. Krylly didn't accept his love for her and he don't know why. Krylly chose their friendship, yon ang dinahilan nito kung bakit siya tinanggihan sa nararamdamang ipinagtapat niya.

"Huwag mong idinadamay si Daisy rito, Hero." Matalim ang mga mata niya habang nakatiim ang bagang.

Hindi natinag si Hero. Hero's cold eyes meet his red like blood eyes. He's not wearing any contact lens since he's in Sone Empire. Access kasi nila para makapasok sa Empire ang tunay na kulay ng mga mata nila.

"Kung gano'n, umayos ka. Nawawalan ka sa focus dahil lang sa babaeng yan," walang prenong saad ni Hero.

Nagpantig ang tainga niya sa narinig mula sa kapatid. "Say what?"

Pero hindi pa rin nagpaawat si Hero. "Umayos ka. Huwag ka magpaapekto dahil lang sa isang babae."

"Don't call my girlfriend as 'babae lang', Hero. She's my girlfriend. She's not just any other normal girl. Don't try me. It's not fun to see me angry, I'm warning you."

Hero smirked. A lifeless smirked. "Totoo naman. Babae lang yan pero kung magpaapekto ka, parang katapusan na ng mundo."

Sa isang iglap, isang kamao ang lumipad sa pisngi ni Hero.

Hero didn't see that coming. Hindi siya nakaiwas kaya nasalo niya ang suntok ng nanggagalaiti na si Hazionn. May sumunod pang suntok na mula kay Hazionn na nasalag niya. Bumawi rin siya ng suntok dito kaya nagpalitan sila ng suntok.

Pantheras: The New Underground RulersTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon