CHAPTER 5

1.8K 78 14
                  

Hey everyone! Sorry for making y'all wait! 1 week no ud, ang tagal kong nawalaaa! Sorry ang dami kong kailangang gawin, huhubels!

Ito lang kinaya ng powers ko sa ngayon!
HAPPY READING!!!

⬇️⬇️⬇️

NAPAHINTO sa pakikipaglaban sina Hazielle, Hera at Hero nang marinig nila na nanginginig na sumigaw si Hazionn. Agad silang napatingin sa gawi nitong ngayon ay tila na-estatwa at hindi alam ang gagawin habang kalong nito ang isang babae.

Doon lang nila napagtantong si Krylly ang walang malay ngayon na nakahiga sa hita ni Hazionn.

Dahil sa pagkatulala ng iba sa kanila, nasaksak ng kalaban sa balikat si Hera. Natamaan naman ng isang napakalakas na hampas si Hazielle mula sa likod. Nanlaki ang mata ni Hero matapos masaksihan ang nangyari sa dalawang kapatid na babae kaya dali dali niyang winakasan ang buhay ng kalaban na kaharap niya ngayon.

Hindi siya nahirapan lalo na rin at nanggagalaiti siya ngayon sa  nakita kung papaanong nasugatan at nasuntok si Hera.

"Hera!" sabay na sigaw nila ni Hazielle.

Buti na lang, mabilis si Hero. Hero was fast enough to quickly go to Hera's place. Agad niyang sinalo ang papalapit na saksak sana ng kalaban ni Hera. Hindi kasi napansin ni Hera ang paparating na atake na yon lalo.

"F-ck! Umayos kayo ni Hazionn! Mamamatay kayo sa ginagawa niyo!" sigaw ni Hero.

Walang pinalipas na ilang segundo pa si Hazielle. "Time to stop playing around already," malamig na saad niya.

Sa isang iglap, may nakatarak nang dagger sa may dibdib ng lalaki. Everyone who was watching was shocked. Parang kumurap lang sila nang isang beses at pagtapos, nakahiga na sa malamig na sahig ang lalaki at hindi na ito humihinga pa.

Hazielle quickly went to Hazionn's place to help him. Si Hero kasi ang tumulong kay Hera kaya siya naman ang tumulong kay Hazionn.

"Get up. Hindi magigising yan nang nakaupo lang kayo riyan ng parehas," blankong sabi niya rito.

Hazionn looked up to meet her eyes. She can see vulnerability in Hazionn's eyes.

"What have I done?" nakatulalang tanong pa nito sa kaniya.

Hindi siya sumagot. Sinuportahan niya ang katawan ni Krylly at tinapunan ng tingin si Hazionn.

"What are you waiting for? Take her to the hospital if you still wanna see her open her eyes."

Nang sabihin niya iyon, tila nabalik sa realidad si Hazionn at agad na tumayo. Pagtapos ay binuhat nito si Krylly at walang isang salitang nilagpasan siya at umalis mula sa Circle of Death.

Napailing na lang si Hazielle at nilingon ang dalawa niya pang kapatid. Nakita niyang punit na ang suot na shirt ni Hero at nakatali na yon sa nagdudugong balikat ni Hera.

"And now, we have the new underground rulers! Let's all give a hand to Pantheras!" sigaw ng announcer.

Masaya silang nakuha nila ang hinahangad na titulo. Pero hindi sila masayang kinakailangan pang may masaktan sa isa sa kanila.

Sinundan lang ng tingin ni Hazielle ang mga kapatid. Inalalayan ni Hero si Hera para umalis ng Circle of Death at siya naman ay nakasunod.

Pag alis na pag alis mula sa CoD, nakita niya kung paanong nagpupumiglas ang boyfriend ni Hera na si Zach para sana pumunta sa gitna pero pinipigilan lang ng mga bantay. Nang makalabas at makita nito si Hera, agad nitong kinuha si Hera mula kay Hero.

Pantheras: The New Underground RulersTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon