jily+sirius

68 15 2
                  

*Lily ortak salonda oturuyordur ve James içeri girer.*

James: Dünyanın en mükemmel insanı bugün nasılmış bakalım?

Lily: İyiyim, te-

Sirius:*koşarak odaya girer* İyiyim James, sen nasılsın?

harry potter | trashWhere stories live. Discover now