wolfstar

232 24 5
                  

Sirius: Bu buluşma cidden sıkıcı.

Remus: Bu bir buluşma değil, sana mağazaya geleceğimi söylemiştim.

Sirius: Ee, o zaman niye beni davet ettin ki?

Remus: Sana özellikle benimle gelme dedim ama sen "Sikeyim seni Remus, ben istediğimi yaparım." dedin ve beni buraya kadar takip ettin.

harry potter | trashWhere stories live. Discover now