hinny

79 16 0
                  

Cho: Saçmalama Luna! Harry tabii ki de Ginny denen o aptal kızılcıktan hoşlanmıyor!

Luna: Pekala, görelim bakalım.

Luna: Harry, en sevdiğin renk ne?

Harry: Ginny.

Harry: Bir dakika, soruyu tekrar alabilir miyim?

harry potter | trashWhere stories live. Discover now