chonny

149 19 8
                  

Ginny: Selam! Arkadaşım telefonumda kayıtlı olan kişilerin ismini değiştirmiş de, adın ne?

Cho: Hm, ne diye kaydetmiş?

Ginny: Oruspu.

Cho: Şey... Ben Cho.

Ginny: Ah, seninkini değiştirmemiş o halde.

harry potter | trashWhere stories live. Discover now