jily

89 17 3
                  

Minerva McGonagall: Evet, şimdi kağıda sevdiğiniz 10 şeyi yazmanız gerekiyor.

James ve Diğerleri: *Kağıdı verirler.*

Minerva McGonagall: Tanrı aşkına, kim kağıda 10 defa Lily Evans yazdı?

harry potter | trashWhere stories live. Discover now