sorting hat

88 14 4
                  

Seçmen Şapka muhtemelen nasıl öğrenciler için bina seçimi yapıyor;

»Dişlerini nasıl fırçalarsın?

A: Cesurca

B: Sandviç yerken

C: Kitap okurken

D: Ben bir yılanım

harry potter | trashWhere stories live. Discover now