56 // After The End

118K 3.1K 3.4K

"An ending was an ending. No matter how many pages of sentences and paragraphs of great stories led up to it, it would always have the last word."
— Sarah Dessen

 

~ ~ ~

 

Ito ang katapusan.

Nagising si Ces sa narinig na bumulong. Malalim at lalaking boses ang kanyang narinig sa kanyang utak. Hindi niya mawari kung kilala niya ba ang nagsalita. . . ngunit nagtaka siya dahil ibang diyalekto ang kanyang narinig. Ibang diyalekto ngunit naiintindihan niya ang sinasabi nito na para bang ito ang pinaka unang diyalekto niya. Pagkadilat ay wala siyang ibang makita kung hindi kadiliman. 

Binabalot siya ng dilim.

Napahawak siya sa kanyang dibdib at nasalat na wala na ang pilat. Tapos na ang kasunduan. Napaawang ang kanyang bibig nang may isa rin siyang napansin. Sinubukan niyang huminga ngunit pakiramdam niya ay walang hangin na lumalabas o pumapasok sa kanyang sistema. Sinubukan niyang pakiramdaman ang dibdib—hindi tumitibok ang kanyang puso. Hinawakan niya ang kanyang braso ngunit walang siyang nararamdamang init o lamig. Wala siyang maramdaman.

Ano nga ba ang huling nangyari? Sinabi niya ang nararamdaman kay Lyric. . . nagpakita si Ash. Nawala si Ash. Nagpakita si Boss. May mga itim na usok. Nawala ang kanyang pakiramdam at nagdilim ang lahat. Nasaan siya? Patay na ba siya? Marami siyang tanong at dapat alamin ngunit kalmado lang siya. Marami siyang gustong alamin pero pakiramdam niya ay hindi siya naghahanap ng sagot sa mga tanong.

Naglakad si Ces kahit wala siyang nakikita sa kadiliman—kahit ang mga paa niya o ang mga kamay ay hindi niya makita sa sobrang dilim. Dapat ay nakakaramdam na siya ng kaba ngunit hindi niya mahanap ang tibok ng kanyang puso. Hindi rin siya makaramdam ng kahit na anong takot sa paligid.

Habang naglalakad ay may napansin siyang maliit na nagliliwanag sa kaliwang parte ng kanyang paningin. Lumapit siya roon at napansin niya na hindi lang ito basta ilaw dahil parang telebisyon ito sa kadiliman. Napatitig siya sa parihabang liwanag at sa loob ng parihabang ito ay may nakita siyang dalawang pamilyar na tao na magkaharap at magkatitigan. Kapansin pansin ang mga tato ng dalawa sa katawan.

“Krystel Angela,” lumuhod ang lalaki sa parihabang liwanag sa harap ng babaeng puno ng tattoo sa katawan. 

Si Pitch at si Keng.

Hindi tulad ng huling kita ni Ces kay Pitch na mahaba ang buhok, umikli ang buhok ng binata at nakatali ang kanang bahagi ng buhok. Kitang kita ang mga piercings ni Pitch na nakayakap sa tainga nito. Napansin din ni Ces na dumami ang tattoo sa katawan ni Pitch kahit nakapormal itong suot.

Nanginginig ang mga kamay ni Pitch nang ilabas ang maliit na kahon. Napansin ni Ces ang panlalaki ng mga mata ni Keng at doon lang niya natitigan ang Young Mistress niya. Nakamake-up ito at nakapormal din—malayo sa kung paano siya pumorma talaga ngunit kitang kita pa rin ang mga tattoo—mukhang nadagdagan pa nga ang mga ito. Nakatali ang itim na buhok ni Keng into a messy bun.

Gulat na gulat si Keng. Napahawak siya sa kanyang bibig upang itago ang kaba, saya at takot na nararamdaman. Nang buksan ni Pitch ang kahon ay nangingilid na ang mga luha ng dalawa. Nangingintab ang mga mata nila na tila mga bituwin sa umaga.

That Twisted Love StoryBasahin ang storyang ito ng LIBRE!