Chapter 19

1.5K 60 50
                  

Nakaupo ako sa malaking ugat ng mahogany habang naghihintay sa librong ide-delivery. Dumaan lang ako kanina sa faculty para kunin ang iniwan kong gamit dahil kakailanganin ko ang mga iyon mamaya. I just distracted myself by playing Modern Combat so I wouldnʼt fall asleep while waiting.

Lumangitngit ang tarangkahan dahilan para mapatayo ako at umambang lalapit doon upang salubungin ang nag deliver, but I was stunned when I saw Braxton enter with a smile on his face. His smile faded when he saw me. Sumeryoso ito at nilagpasan lang ako.

Ipinagkibit-balikat ko lamang iyon dahil hindi naman ako nag-expect na papansinin niya ako. Alam ko naman na may galit pa rin siya sa akin hanggang ngayon at hindi ko basta-basta maiaalis ang poot na parang matagal na niyang kinikimkim.

“Miss?”

“Maʼam Brielle?”

I turned my back when someone called me. Sina Josiah at Emmett iyon na ngayon ay papalapit na sa akin.

“Anong ginagawa mo dito?” Josiah asked as he sat next to me, kasunod nito si Emmett na tumabi rin sa akin, pinapagitnaan na naman ako. Mabuti na lang nagkasya kami sa ugat ng puno.

“May hinihintay lang,” tugon ko habang nakatanaw sa tarangkahan.

“Jowa mo?” kuryosong tanong ni Josiah kaya sinapak ko nga.

“Tanga! Mga libro nʼyo ang hinihintay ko,” giit ko.

“Langyaʼng guro na ‘to... nanapak. Isusumbong kita sa DepEd!” banta niya sa akin.

“Samahan pa kita,” hamon ko sa kanya.

“Pero teka... para saan ‘yong libro na tinutukoy mo?”

“Isa pa ‘to.” Lingon ko kay Emmett. “Ano bang gagawin sa libro? Malamang babasahin para magkalaman ‘yang utak nʼyo!”

“Kasalanan mo ‘to, Siah! Pati ako nadamay sa kabobohan mo,” paninisi nito.

“Ako pa sinisisi mo, eh, ikaw ‘tong nagtatanong. Sana nanahimik ka na lang, gago!”

Nagsisimula na naman silang magbangayan. Bago pa man sila magpatayan dito nakaisip ako ng puwede naming pag-usapan para naman maibaling doon ang atensiyon nila.

“I have something to ask,” I interjected in the middle of their exchange of words.

Napatigil sila at sabay na napatingin sa akin. “Ano ‘yon?”

“Babae ba ang dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan nina Henry at Lucius?” Iʼve been wanting to ask this for a while and since theyʼre here, Iʼll take advantage of this opportunity.

Ayoko namang sabihin sa kanila na nakita ko si Henry na may kasamang babae. Baka ano pang isipin nilang dalawa.

“Hindi,” tugon ni Emmett bamagan natatawa. “Theyʼre not interested in women,” he added, making me feel relieved.

“So lalaki ang hinahanap?”

Humagalpak sila ng tawa.

“Ang ibig kong sabihin, hindi sila interesado makipagrelasyon,” pagtatama niya.

“‘Yon naman pala... akala ko bakla silang dalawa.” Iisipin ko pa sana na baka naiingit lang si Henry sa beauty ko kaya ganʼon siya makatitig sa akin.

Biglang nanindig ang mga balahibo ko sa braso.

Kailan ko pa pinuri ang sarili ko? Beauty? Tangina! Maputi lang ako hindi maganda!

“Kayo? Hindi naman siguro kayo bakla, ‘no?” tanong ko sa dalawa.

“Gusto mo yata magpahalik,” pang-aasar ni Josiah sa akin. “Alam ko ang galawan ng mga babae. Tatawagin nilang bakla ang crush nila para magpapansin. Syempre, kaming mga lalake ayaw naming tinatawag na ganʼon, nakakababa ng ego... kaya para patunayan na lalaki talaga kami, pinapatulan namin.”

Sheʼs Temporary Teacher Of Section Gang Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon