Chapter 6

2.7K 91 0
                  

Napabalikwas ako nang biglang prumeno ang sasakyan at muntik na akong mapasubsob sa harapan!

I was about to curse Bentley but when I noticed that he was staring at the front in shock, I quickly turned to what he was looking at.

And there I saw a truck blocking our path, nakasakay doon ang mga lalaking maton. Patalon silang bumaba at pinalibutan kami.

They were holding a piece of wood that was gently hitting in their palm, while grinning as if they were ready to fight.

They gave way to the man who suddenly got out of the truck. Nangunguna ang malaking tiyan nang maangas itong naglakad. He blew out a puff of smoke from his cigarette before he gave signal to his men.

I gasped when they suddenly rushed towards us.

Pinaghahampas nila ang sinasakyan namin!

We immediately bent down and covered our faces with both arms when the windshield shattered. Ramdam kong bumabaon ang mga bubog sa balat ko. Parang hinihiwa ng kutsilyo. 

“TANGINA! ANG KOTSE KO!” malakas na sigaw ni Bentley bago lumabas sa sasakyan.

Wala yata silang balak huminto sa paghampas. Parang silang mga baliw na pinagti-trip-an ang sinasakyan namin.

I also quickly opened the door and got out of the car, dahil kung magtatagal ako sa loob ay baka mas lalo akong mapuruhan. I didnʼt notice the pain in my arms, I just thought it was just a scratch.

“O, nasaan ang magaling niyong lidir?” maangas na tanong ng lalaking nangunguna sa kanila.

Sa tingin ko ito ang kanilang lider. He was wearing a black sleeveless undershirt thatʼs why the embroidered tattoos on his body were exposed. Bilugan ang kaniyang pangangatawan, kalbo, kayumanggi ang balat and lots of attached body piercings.

By the way, who is the leader heʼs referring to?

“Bakit siya ang hinahanap nʼyo? Sa tingin niyo ba hindi ko kayo kaya?!” nanggigigil na sambit ni Bentley. 

“Masyado ka namang matapang bata!” he said sarcastically while throwing the cigarette on the ground. “Marami ka pang kakainin na bigas,” he added.

Nagsitawan naman ang mga tauhan niya.

I looked around. There are no people or passing vehicles here. I donʼt know where we are. This place was unfamiliar to me, all I know this isnʼt the road to our Mill Village.

Ang lugar na ito ay liblib. Nakahilera ang mga malalaking puno sa magkabilang gilid ng lubak-lubak na daan.

Iʼm not aware of what happened earlier because I fell asleep. Perhaps Bentley had already noticed that someone was following us, so he took me to a private place that no one could witness the fight.

“Mga hayop kayo!” sigaw ni Bentley.

I canʼt believe na pinapatulan nila ang mga Section Gang. Yes, they are old. Maybe their age is in the mid 30s or 40s tapos ang kalaban nila ay teenager! Especially Evan who is only 13 years old. Minsan baʼy hindi sumagi sa isipan nila na parang mga anak o apo nila itong kinakalaban nila?

Iʼm sure they are gangsters too. I donʼt know the name of their group because theyʼre not familiar to me
even though we have fought many gang before. Para kasi silang mga lasinggero na tumatambay lamang sa kanto.

“O, may kasama ka pa lang dalaga. Sino iyan? Girprin mo?” he asked when he noticed me.

Kumunot ang aking noo nang nilapitan niya ako.

Sheʼs Temporary Teacher Of Section Gang Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon