Chapter 10

180 18 3
                  

Ilang minuto na si Mazee na nakatingin lang sa apartment at hindi nya alam na sa kabilang banda ay pinagmamasdan sya ng taong labis syang minamahal. Gusto syang lapitan ni Dallas pero para syang natatakot dahil alam nyang ipagtutulakan nanaman sya nito.

Pero, gusto nya itong yakapin..

Nagbalik sa kanyang isipan ang mga panahong masaya sila. Nang mapansin nya na parang papasok na si Mazee sa sasakyan ay saka sya lumakad papalapit dito.

"Quinn is not yet home." biglang nyang sabi at napansin nya ang pagkabigla ni Mazee.

"She's still in the shop." muli nyang tugon at napansin nya ang pagsimangot ni Mazee.

"Yeah. Okay." tipid na sagot ni Mazee. Sasakay na sana si Mazee sa sasakyan nya ng pigilan sya ni Dallas.

At sa hindi sinasadyang pangyayare at natapon sa kanila Mazee ang iced coffee na hawak nya.

"Oh no!" bulalas ni Mazee.

"I'm sorry." Agad na kinuha ni Dallas ang panyo sa bulsa nito para punasan si Mazee.

"I'm fine." di maiwasan ni Mazee ang mainis.

"You need to get change." Sabi ni Dallas at bigla nalang nyang hinila si Mazee papunta sa apartment unit.

"Hey, wait. I'm fine." pero wala syang nagawa nang kaladkarin na sya ni Dallas papunta sa loob ng unit at agad na sumakay sa elevator.

Minsan hindi malaman ni Mazee kung bakit di nya magawang suwayin ang kanyang katawan. Kusa na syang nagpatangay kay Dallas, patungo sa unit nito.

"Welcome, home." mahinang bulong ni Dallas pero sapat na para marinig ni Mazee.

"You may get change first. You still have some clothes left in the closet." muling sabi ni Dallas. "Would you like to drink something?"

"I'm good." tipid nyang sagot. "Dallas, I have a question?"

"Yes?"

"About Quinn. Since when?"

Napatingin sya kay Mazee.

"I can't exactly remember." nakangiti nyang sagot. Di maiwasan ni Mazee ang mapabuntong hininga.

"But, you know about Flinn?" tanong nya uli.

"Of course. I met her twice before." sagot nya sa tanong ni Mazee.

"Is that okay with you?" tanong ni Mazee.

"Somehow. She seems fine." napakunot noo naman si Mazee.

"And, why my friend? You know she's my friend."

"Should there be any reason? Quinn is wonderful and I know you know that." sagot naman ni Dallas sa kanya.

"So why you are still following me even you have her?!" di maiwasang itanong ni Mazee. "Are you going to cheat on my friend too?"

"Cheat?" amuse na tanong  ni Dallas.

"Mazz, I thinkyou get the wrong idea." di maiwasan ni Dallas na mangiti dahil pakiramdam nya na nag seselos si Mazee. Pero, pwede din na nag aalala ito para sa kaibigang si Quinn.

"I hope so.. knowing you." medyo sarcastic na sabi ni Mazee. Lumapit sa kanya si Dallas.

"Are you jealous?" di nya maiwasang itanong.

"Of course not." depensa naman ni Mazee. "I'll go get change now. It's not right I'm here."

Nagmamadali syang umakyat sa kwarto ni Dallas para makapagpalit. Nong nasa closet na sya ay nakita nyang nakaaayos pa ang ibang gamit nya na naiwan roon. Naisipan nyang iuwi na rin ito kaya naghahanap sya ng paperbag kung saan nya pwedeng ilagay ang mga damit nya.

As I Thought So (Book 2)Where stories live. Discover now