Chương 206: Tiên cung 2

59 11 1

"Ai, bên này một chút, bên này một chút!!'

Giản Thành giống như là bọ chét nhảy tới nhảy lui trên quảng trường bạch ngọc.

Ầm!

Một tiếng gầm gừ thật lớn cùng với ngọn lửa phun trào, hung hăng và va chạm ở trên quảng trường.

Giản Thành nhanh chóng vọt sang bên cạnh, ký lục xuống ngọc giản, sau đó trở tay mà ném vào trong tay Thanh Minh chân nhân đứng ở xa nhất.

Thanh Minh chân nhân cẩn thận đối chiếu với trận đồ: "Ta nhìn thấy trận văn lặp lại, cơ bản có thể phân rõ ra một phần nhỏ trận đồ phù văn."

Phiếm Vân Kiếm Tôn ở giữa không trung bay múa, giờ phút này trong tay ông cần không phải là bản mạng trường kiếm, mà là một bộ ba thanh tiểu kiếm.

Ba thanh tiểu kiếm đều là màu trong suốt, giống như là lá liễu uyển chuyển nhẹ nhàng bay múa ở giữa không trung, bày thành một kiếm trận huyền diệu, không chỉ chặn lại công kích của hai con rồng, còn xảo diệu mà đem công kích của long yêu dẫn tới vị trí của Giản Thành.

Phiếm Vân Kiếm Tôn lớn tiếng nói: "Còn muốn đánh không? Có thì nhanh lên a!"

Hai con rồng đen đỏ: = =+

Ầm ——!

Tiểu kiếm nửa trong suốt bị lực đánh cường đại đánh nứt một vết, tức khắc kiếm trận xuất hiện một lỗ hổng, hai ngọn lửa đen đỏ quấn lấy nhau, xoay thành hình chữ S mãnh liệt hướng đến chỗ Giản Thành!

Đúng lúc nháy mắt Giản Thành sắp rơi xuống, quanh thân không có một chỗ tiếp, mắt thấy sắp bị đánh trúng, thân thể Giản Thành đột nhiên quỷ dị mà co thành một đoàn, giống như quả bóng ục ục lăn bay!

Thanh Minh chân nhân nhanh chóng tiến lên, trở tay một chưởng, ngọn lửa đỏ vàng từ hư không mà ra, trong thời gian ngắn liền hóa thành một đạo vách tường rắn chắc chắn trước người Giản Thành, đồng thời đem cột sáng cự long đánh qua đánh bay.

Thanh Minh chân nhân vẻ mặt ghét bỏ: "Phiếm Vân! Ngươi khống chế kiểu gì thế!?"

Phiếm Vân Kiếm Tôn nhíu mày, ông thu hồi ba thanh tiểu kiếm nửa trong suốt, từ giữa không trung dừng ở trước người Thanh Minh chân nhân, thần sắc nghiêm túc: "Lực độ phản kích càng lúc càng lớn."

Từ lúc bắt đầu thực lực Kim Đan, dần dần biến thành Nguyên Anh, thẳng đến vừa rồi, hai con long yêu rít gào hợp lại với nhau, uy lực kia có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ Hóa Thần!

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tam Tài Hối Linh trận của Phiếm Vân Kiếm Tôn vận tốc quay không kịp, lúc này mới làm cho trận pháp bị phá.

Tâm Thanh Minh chân nhân chìm xuống.

Phải tới sao?

Ông nhanh chóng đem ngọc giản phân cho Giản Thành cùng Phiếm Vân Kiếm Tôn, hai người nhìn lướt qua ngọc giản, đem toàn bộ phù văn ghi tạc trong lòng, giây tiếp theo, tiếng gầm rú thật lớn đột nhiên vang lên.

Ba người đồng thời bay lên, bọn họ ở giữa không trung từ xa nhìn cung điện trước mặt, đồng thời chấn kinh rồi.

Chỗ nào không đúng (201-312)Where stories live. Discover now