Chương 223: Quên

49 10 0

 Thanh Minh chân nhân sau khi trở về tông môn tâm tình cực tốt.

Ông thấy nhóm đồ đệ cùng sư điệt của mình, dù cho bị đại bạch thỏ nhà mình nuôi nắm tóc, một đầu sáng đến có thể soi ra bóng người tóc đen phát sáng thành ổ gà, Thanh Minh chân nhân vẫn là có loại cảm giác thư thái.

.......... cuối cùng thoát khỏi đại phá Trần sư huynh của Giản Thành.

Tuy rằng sự tình phải nói rất nhiều, nhưng cũng không vội trong nhất thời, trước đó khi kích đấu cùng Chung Lam Thanh Minh chân nhân bị thương một chút, khi lên đường không tiện điều dưỡng, hiện tại nhưng thật ra có thể hảo hảo tu dưỡng một phen.

Bạch Anh chưởng tôn vừa nghe trên người sư phụ mang thương, liền không tiện quấy rầy, mang theo các sư đệ rời đi.

Ông có tâm hỏi thăm Thanh Minh chân nhân sao lại bị thương, vì thế truyền phù cho Giản Thành, muốn cùng Giản Thành tán gẫu một chút.

Không chỉ nói chuyện của Thanh Minh chân nhân, còn phải hảo hảo nói chuyện của Trần Húc Chi!

Chính là Bạch Anh chưởng tôn chờ mãi chờ mãi, Giản Thành vẫn chưa hồi đáp.

Nhưng thật ra Túy Tinh chân nhân lười nhác mà trêu một câu: "Sư huynh ngươi đừng có gấp, có lẽ hắn cùng Húc Chi nói chuyện đâu."

Sắc mặt Bạch Anh chưởng tôn nháy mắt đen như đáy nồi.

Thiên Lưu chân nhân vung tay áo, hừ lạnh một tiếng, một câu cũng không nói, xoay người liền đi rồi.

Thành Hạo kia thân là đệ tử Tinh Hải phong, cư nhiên không có tới bái kiến hắn vị sư thúc này! Quá không lễ phép!

Túy Tinh chân nhân nhìn bóng dáng của Thiên Lưu chân nhân, tấm tắc nói: "Thiên Lưu sư đệ vẫn là gấp gáp như vậy."

Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia hài hước, rõ ràng là chuẩn bị xem kịch vui.

Lại nói tiếp Linh Nguyệt chưởng tôn đi ra ngoài tìm người Túy Tinh chân nhân là bị Linh Nguyệt chưởng tôn mạnh mẽ đuổi về, Thiên Lưu chân nhân chính là tự mình về.

Linh Nguyệt chưởng tôn tuy rằng có tín vật của Thiên Lưu chân nhân ở trên tay, nhưng hơn mười năm không có tin tức, Linh Nguyệt chưởng tôn khi truyền tin, cũng không ôm bất cứ hy vọng gì.

Nhưng vượt ngoài dự đoán của nàng, Thiên Lưu chân nhân thế nhưng hồi đáp lại! Hắc cư nhiên ở ngay nam bộ đại lục, cách phạm vi thế lực tông môn một chút cũng không xa.

Linh Nguyệt chưởng tôn cao hứng đến hỏng rồi, nàng mời Thiên Lưu chân nhân về tông môn trước, chính mình lại đi một chỗ bí cảnh khác, xem có thể tìm về một vị đồng môn khác hay không.

Thiên Lưu chân nhân khi trở về, trong tông môn Diệp Vô Cấu đang tiềm tu, Bạch Anh chưởng tôn đang tổng hợp lại toàn bộ kế hoạch của minh ước cùng với chuyện thế lực khắp nơi trong tông môn, Túy Tinh chân nhân đang chuẩn bị cho đệ tử đại bỉ.

Tinh Hải phong giờ phút này không có tu sĩ Nguyên Anh, Thiên Lưu chân nhân vừa trở về liền đầu nhập chuẩn bị an bài vật tư chữa bệnh cùng với trù bị cho chiến đấu, có thể nói tu sĩ Nguyên Anh đồng lứa kỳ này đều bận tối mắt tối mũi.

Chỗ nào không đúng (201-312)Where stories live. Discover now