Chương 217: Huyền Phúc

44 8 0

Phiếm Vân Kiếm Tôn chờ đến nóng lòng.

Ông nhìn cánh cửa đóng chặt, tâm tình hậm hực cực kỳ.

Muốn nói ông thân là lão tổ trấn phái của Thái Thanh Kiếm Các, đệ tử đồng lứa đồ tôn cũng không thấy nhiều.

Theo Phiếm Vân Kiếm Tôn thấy, ông bồi dưỡng ra đồ đệ Thanh Kiếm các chủ, không để Thái Thanh Kiếm Các hủy ở trong tay mình, như vậy là đủ rồi.

Ngày thường lão nhân cũng giống như Thanh Minh chân nhân, cũng không quản sự vụ tông môn.

Nhưng Thu Vũ Lạc cùng Thu Diệp Lạc cặp song sinh này là ngoại lệ.

Năm đó Thái Thanh Kiếm Các sau khi tự mình mang hai đứa nhỏ trở về, xuất phát từ suy xét an toàn, Thái Thanh Kiếm Các vẫn là thỉnh sư tôn nhà mình cẩn thận kiểm tra một phen, cho nên Phiếm Vân Kiếm Tôn đối với cặp song sinh oa oa này có vài phần ấn tượng.

Chờ sau khi Thu Vũ Lạc triển lộ ra thiên phú kiếm đạo kinh người, Phiếm Vân Kiếm Tôn nhịn không được thấy cái mình thích liền thèm, cũng từng dạy tiểu nha đầu mấy chiêu, Thu Diệp Lạc cũng từng được ông dạy dỗ qua.

Có thể nói trong đồng lứa đồ tôn, Phiếm Vân Kiếm Tôn thích nhất chính là đôi tỷ đệ này, đặc biệt là tỷ tỷ, thật là linh tính thiên thành a.

Nếu không phải Thu Vũ Lạc có huyết mạch Yêu tộc, nàng nhất định là các chủ đời kế tiếp của Thái Thanh Kiếm Các.

Dù vậy, trong cao tầng của Thái Thanh Kiếm Các cũng có ăn ý nhất định, trưởng lão của tông môn trong tương lai nhất định có một vị trí nhỏ cho Thu Vũ Lạc.

Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ, Thu Vũ Lạc cư nhiên ở Thiên Khanh sơn ngã xuống.

Nghĩ đến Thu Vũ Lạc, trong lòng Phiếm Vân Kiếm Tôn liền nhịn không được bốc lên sát ý bén nhọn, hận không thể lập tức đem Huyễn Mộng Tông hoàn toàn dẹp yên.

Nhưng Thu Vũ Lạc đã thân tử đạo tiêu, hiện tại quan trọng nhất chính là giữ được đệ đệ Thu Diệp Lạc của Thu Vũ Lạc.

Nhưng Phiếm Vân Kiếm Tôn cân nhắc.......... ngẫm lại khi Cửu Phượng tiên tử kia đem đồ tôn nhà mình đi, cẳng chân mảnh khảnh của đồ tôn nhà mình, ông liền có loại cảm giác không tốt.

Cứ cảm thấy đồ tôn nhà mình bị Yêu tộc ngậm đi rồi = =

—— đúng, Phiếm Vân Kiếm Tôn còn chưa biết vị Cửu Phượng tiền bối này căn bản không phải tiên tử.

Liền khi Phiếm Vân Kiếm Tôn nôn nóng đi qua đi lại chờ đợi, cửa trước mặt kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Hắc ô qua vẻ mặt như kiểu cha mẹ chết, vạn phần không muốn đem một con chim đen thùi lùi không mấy sợi lông nhét vào lồng ngực Phiếm Vân Kiếm Tôn!

Phiếm Vân Kiếm Tôn: ???

Ông khiếp sợ mà nhìn chim nhỏ trên lông tơ còn mang theo dịch trứng trong lồng ngực, biểu tình vặn vẹo, thần sắc gần như hỏng mất: "..........Đồ tôn của ta?!"

Hắc ô qua ai oán nói: "Vô nghĩa, không muốn nuôi liền trả lại cho chúng ta!"

Phiếm Vân Kiếm Tôn lập tức ôm chặt con tiểu hắc điểu này, ông trừng hắc ô qua: "Các ngươi làm gì với đồ tôn của ta? Vì sao hắn lại biến thành ấu điểu!?"

Chỗ nào không đúng (201-312)Where stories live. Discover now