CHương 219: Rời đi

41 6 0

Lời Giản Thành nói có thể nói là tuyên truyền giác ngộ, Thanh Minh chân nhân nghe xong hổ khu chấn động.

Trước đó Cửu Phượng chân nhân nói nhiều như vậy, không nói Thanh Minh chân nhân, ngay cả Phiếm Vân Kiếm Tôn cũng bị dẫn dắt, bắt đầu tự hỏi vấn đề giữa Tử Lưu Hạ Giới, Thánh Giới cùng Vân Thực Giới, tất cả bọn họ đều quên mất mục đích ban đầu tới đây là gì!!

Phiếm Vân Kiếm Tôn tự hỏi mình, ông chạy tới Vong Ngữ Thiên Khanh là để làm gì?

Là để biết rõ thân phận thật sự của song bào thai Thu gia.

Như vậy mục đích đã đạt được chưa? Đạt rồi.

Thu Vũ Lạc thân tử đạo tiêu, Thu Diệp Lạc hóa thành Yêu tộc, nhìn bộ dáng của Yêu tộc Huyền Phúc kia, Thu Diệp Lạc làm Yêu tộc chân huyết, sau này chỉ sợ thành một thành viên của Yêu tộc, thậm chí sẽ trở thành Yêu Vương Yêu tộc, lại khó trở về Thái Thanh Kiếm Các.

Một khi đã như vậy, niệm một phần tình cảm, nếu Thu Diệp Lạc trở thành Yêu Vương, thống soái cũng giáo hóa Yêu tộc, Thái Thanh Kiếm Các cũng có thể hòa hoãn quan hệ với Yêu tộc, từ nay về sau Yêu tộc cùng Thái Thanh Kiếm Các không còn tình huống vừa nhìn thấy mặt liền kêu đánh kêu giết nữa.

Thân là thái thượng trưởng lão của Thái Thanh Kiếm Các, đây mới là hẳn là chuyện ông tự hỏi.

Nhưng ông lại thiếu chút nữa đem mình trở thành chúa cứu thế a!

Phiếm Vân Kiếm Tôn cẩn thận xem xét lại ý tưởng vừa rồi, không khỏi trán đổ mồ hôi lạnh.

Cùng với đó, Thanh Minh chân nhân cũng tự hỏi mình, ông tới Vong Ngữ Thiên Khanh để làm gì?

Tìm tung tích cuối cùng của Hiên Vũ sư đệ, cũng hiểu rõ chuyện phi thăng.

Như vậy sự tình làm rõ chưa? Làm rõ rồi.

Hiên Vũ sư đệ tới đây tra xét, bị Chung Lam cùng với kẻ hợp tác của gã phục kích, cuối cùng chết ở chỗ này, cũng để lại ít manh mối.

Mà ông cũng hiểu rõ vì sao tu sĩ thế giới này vô pháp phi thăng, nguyên lai là bởi vì tổ sư gia nhà mình hoàn toàn chặt đứt con đường thông thiên!

Chẳng trách sao Thiên Quý lại ba bốn lần tìm Đại Nhật Tiên Tông gây phiền toái.

Chính là việc đã đến nước này, trừ phi Thiên Quý cùng Chung Lam hợp tác mở ra truyền tống trận, để Thánh Giới trở lại, Tử Lưu Giới hợp hai làm một, nếu không thiên đạo không đầy đủ, Thiên Quý còn muốn phi thăng thế nào?

Hay là nói giết chết tu sĩ Đại Nhật Tiên Tông chính là một phần của kế hoạch này đâu?

Hoặc là nói chính mà đại chiến, có thể hay không cũng là một phần mưu kế của Thiên Quý? Đại Nhật Tiên Tông muốn liên minh với Thái Thanh Kiếm Các cho ma tu một cái đả kích to lớn, mà phương diện ma tu cũng muốn nhân cơ hội này suy yếu lực lượng của Đại Nhật Tiên Tông?

Phải biết rằng thời điểm Lan Hải chết, thần hồn chính là bị Thiên Quý cướp lấy nhập vào Huyết Cổ Ma Quật!

Ngay từ đầu chính ma đại chiến, Huyết Cổ Ma Quật mang tới vô số oan hồn!

Chỗ nào không đúng (201-312)Where stories live. Discover now