Chương 225: Thương nghị

49 10 0

Trình độ kể chuyện xưa của Trần Húc Chi cao hơn Giản Thành nhiều.

Bắt đầu từ Tử Lưu Giới ban đầu, Tử Lưu thần thú tọa hóa lưu lại phúc trạch cho toàn thế giới, lại bởi vì vị trí tọa hóa dẫn tới linh lực lưu động không đồng đều, cho nên xuất hiện phân chia Thánh giới cùng Hạ giới.

Rõ ràng cùng thuộc về Tử Lưu Giới, quan hệ Thánh giới cùng Hạ giới lại như nước với lửa, tu sĩ Hạ giới không thể chịu đựng được Thánh giới bóc lột, tại dưới bối cảnh này, Đường Minh Hòa xuất thế.

Đến sau khi Thực Nhất Tộc đi vào thế giới này, Đường Minh Hòa du tẩu giữa rất nhiều thế lực, hợp tung liên hoành (kế sách liên minh giữa các nước chư hầu trong lịch sử TQ), mạnh mẽ không gì ngăn được, đem thế lực khắp nơi cất vào trong tay, cũng thành công vì Hạ giới tranh thủ một tương lai hòa bình để phát triển.

Đều nói thị phi ưu khuyết điểm đều là từ hậu nhân bình luận, mặc kế Đường Minh Hòa năm đó tra cỡ nào, nhưng cống hiến của hắn đối với nhân tộc lại không thể nào chối bỏ, nếu không có hắn, có lẽ hiện tại tu sĩ Hạ giới còn đang nô dịch cho Thánh giới, thậm chí sẽ thảm hại hơn cũng không chừng.

Trần Húc Chi trước nói sáng tỏ điểm này, sau đó mới cường điệu thủ đoạn làm người xử thế cùng mưu lược của Đường Minh Hòa, có thể đem rất nhiều thực lực đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhất định là hạng người trí đến gần như yêu, dựa theo lời nói của Giản Thành, phân linh của Đường Minh Hòa được bảo tồn đến hậu thế, vị lão tổ tông này có mục đích g? Mà bọn họ những tu sĩ hậu bối này lại phải làm như thế nào?

"Mặc kệ tổ sư gia nghĩ như thế nào, đầu tiên cần xác minh một chút, mục đích chúng ta tu luyện đến nay là gì."

Trần Húc Chi không hổ là người có thể ở bên Giản Thành, sau khi nghe liên tiếp chuyện xưa này, y đầu tiên nghĩ đến chính là cục diện hiện tại có thể mang đến chỗ tốt nào?

Thiên Lưu chân nhân dùng ngữ khí không xác định mà nói: "Ít nhất tổ sư gia tuyệt đối sẽ không cho phép truyền tống trận giữ Hạ giới cùng Thánh giới mở ra một lần nữa, đúng không?"

Trần Húc Chi lắc đầu: "Cái này chưa chắc, mặc kệ là Cửu Phượng chân nhân kia, hay là Chung Lam, cũng hoặc là phân linh của tiền bối Đường Minh Hòa, cũng chưa nói tới một chuyện."

"Tiền bối Đường Minh Hòa là chết như thế nào?"

Trần Húc Chi nhìn những tiền bối ở trước mặt này, y đĩnh đạc mà nói: "bên trong Đại Nhật Tiên Tông chúng ta ghi lại là tổ sư gia phi thăng rời khỏi thế giới này, nhưng vẫn còn phân linh trong giang sơn mỹ nhân đồ, nói vậy chúng ta hẳn là đều rõ ràng, tổ sư gia kỳ thật cũng không có phi thăng, cũng hoặc là hắn thân mang trọng thương, thần hồn bắt buộc phải chia lìa."

"Vậy vấn đề liền tới, tiền bối Đường Minh Hòa chết ở đâu?"

Ngữ tốc của Trần Húc Chi dần dần chậm lại.

"Chết ở Hạ giới? Ta không tin mạnh như tổ sư gia, sẽ bị người ở Hạ giới ám toán."

Thanh Minh chân nhân hít ngược một hơi khí lạnh.

Chỗ nào không đúng (201-312)Where stories live. Discover now