Chapter 3

910K 20.2K 10.2K
                  


Chapter 3
Compliment

"Ugh..." I grunted when I felt pain in my back the moment I woke up from sleep.

Kahit pala medyo malambot ang mattress ay hindi pa rin ako ganoon kasanay matulog sa may lapag.

Nilingon ko ang kama ni Manang at nakitang wala na siya doon. Tumayo na ako't tumungo sa may tukador. I stared myself at the mirror, my face look swollen.

Tumungo ako sa maliit na banyo ni Manang dito sa loob ng kwarto niya't nagpasiyang maghilamos. Niligpit ko rin ang pinaghigaan ko at binalik sa loob ng kaniyang kabinet bago lumabas ng kwarto.

Nang maisarado ko ang pintuan ay agad akong nanlamig nang marinig ang boses ng isang babae.

She's still here...

"Come on, dito mo na nga ako pinatulog eh. Bakit ba pinapaalis mo ko agad?" malambing na pagrereklamo ng babae. "Can't I eat first?"

Nagtago ako sa gilid nang makababa na sila ng hagdan. Hinarap ni Sean ang babae.

"No. You have to go." mariin na sabi ni Sean.

"But babe, wala ka namang work 'cause it's Sunday. I'll just stay here and let's have some fun." she flirted with my husband.

Umiwas ako ng tingin nang makitang pinaglalaruan ng kaniyang kamay ang tee shirt ni Sean. Pasimpleng inaangat-angat niya ito.

"I told you, Stacy. I'll go somewhere and it's none of your business!" tumaas na ang tono ng boses ni Sean at binaba ang kaniyang tee shirt.

"It's Daisy, not Stacy." she seems so offended. "I'll go. Just call me." she gave up and went out of our house.

Huminga ako ng malalim nang makaalis na ang babae ngunit hindi pa rin ako lumabas dito sa gilid ng hagdanan.

Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Sean. One sleep isn't enough to forget that fresh memory from last night in my mind. Seeing him will make everything even more painful, especially if he's just going to ignore me again.

"Manang." narinig kong pagtawag ni Sean kay Manang.

Bahagya akong sumilip, nakita kong lumabas si Manang galing sa kusina.

"Bakit, hijo?" tanong nito kay Sean.

"Umuwi po ba si Cassandra?" biglang tanong nito.

Napaawang ang aking bibig sa tinanong ni Sean kay Manang. Ang malamig kong puso ay biglang nag-init. Hindi ako makapaniwala. Is he really asking about me? Does he care for me already?

Thinking that he cares for me made my heart flutter like a butterfly flying so high. Thoughts from last night were instantly washed away from my mind like it didn't happen.

"Oo." tipid na sagot ni Manang.

"Mga anong oras po siya dumating?" sunod niyang tanong at hindi ko mapigilan ang mapangiti.

"Mag-aalas dose na rin siguro." sabi naman ni Manang.

"Saan... po siya natulog?" medyo nag-aalangan pang tanong ni Sean.

"Sa kwarto ko." sabi ni Manang at saka nito tinignan ng mariin si Sean. "Hijo, alam kong hindi kayo magkasundo ng asawa mo pero sana naman ay hindi umaabot sa ganito. Bigyan mo naman siya ng kahit kaunting respeto. Kahit anong sabihin mo, kasal pa rin kayo at asawa mo siya. Kahit sabihin mo pang sa papel lang kayo kasal." pagsesermon ni Manang kay Sean.

Napabuntong hininga naman si Sean at hinilot ang kaniyang sintido na para bang hindi niya rin alam kung ano ang dapat niyang gawin.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon