Chapter 6

951K 20.1K 8.4K
                  

Chapter 6
Cubicle

"What the hell were you thinking, Cassandra?!" sigaw sa akin ni Sean nang padabog na umalis ng bahay ang babae niya.

Sa simpleng titig niya palang ay ramdam na ramdam ko na ang galit niya. Kapag sinamahan pa ng pag sigaw niya'y halos manginig na ang buong pagkatao ko. But I can't back down!

"Sawang-sawa na kong natatapak-tapakan ng mga babae mo, Sean." I said. "May dignidad din naman ako. I deserve to be respected!"

"Wow!" he sarcastically laugh. "Dignidad? Respect? Sana naisip mo 'yan bago ka nagpumilit na magpakasal sakin. And now what, sakin mo isisisi lahat? What a damn shit, Cassandra!"

Nagsimula nang magtubig ang loob ng mga mata ko. "Ginawa ko lang naman yun dahil mahal na mahal kita, Sean! Mahal kita kaya ko ginawa yun--"

"Mahal mo ko?" he stared straight at me like he's going to get my soul through his piercing eyes. "Prove it!" mariin niyang sabi at pilit akong hinatak paakyat.

Nagpupumilit naman akong magpumiglas. "Ano ba, Sean! Nasasaktan ako!"

Para siyang walang narinig at ni-lock ang pinto nang makapasok kami sa loob ng kwarto. Marahas niya kong tinulak sa kama.

"Sean, please--" hindi na ko nakapagsalita ng takpan niya ang labi ko gamit ang labi niya.

Kahit mahal ko siya, ayokong may mangyari sa amin sa ganoong paraan. I told myself that it wasn't how I wanted us to be one. But then, I just found myself getting drunk with his kisses and submitting myself to him. I suddenly wanted him, probably more than he did at that moment, like I had been waiting for this to come my whole life.

And when his hand cupped my breast with his massive hand, I already lost all my sanity. Even if I was still wearing a shirt and bra, I could feel his burning touch. It made me escape a moan, giving his tongue an access to enter my mouth. I became his slave.

He sucked my tongue that made me produce another moan as he removed my shorts.

"Sean..." I moaned his name nang dumaplis ang kamay niya sa akin.

He shoved away the part of my undergarment that's covering my soft spot.

I gasped when I felt his long fingers touching my folds. After he gently caressed it with his fingers, I shouted his name when he slid a finger inside me. Napangiwi nga siyang maipasok ang kaniyang daliri sa akin ngunit agad din siyang umiling at binalik ang kaniyang ngisi.

Hindi ko alam kung saan ko ibabaling ang ulo ko sa tensyon at pleasure na nararamdam ko sa ginagawa niya. It was just too much for me to take. I had never been touched this way. That was my first time to feel that kind of tingling sensation.

With a swift move, he managed to take off his shirt and his shorts. Once I saw the huge bulge of his proud member, my body seemed to want more. I wanted more of him.

Muli siyang umakyat upang paulanan ako ng mga halik. This time, I already responded to his kisses.

"Fuck it." he whispered a curse when I clung my arms to him. Inangat ko pa ang sarili ko just to deepen the kisses that we're both sharing.

I stopped kissing back to catch my breath when he suddenly held my thighs and parted them again. I nervously looked at his bare and thick shaft again while he was positioning himself.

Will that thing fit me?

When I felt the tip of his manliness at the opening of my cave, I bit my lower lip so hard that it was already bleeding.

His Secret WifeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon