Chương 107: Gặp gỡ vô tình

3K 138 1

Quân Hồ lui lại vội vàng, Phó Quyết dẫn người tiến đến thu phục những trấn bị thất thủ. Những trấn đó đều bị quân Hồ phá hủy triệt để, trong thành tài vật bị cướp sạch không còn, cướp sạch xong liền bị hỏa thiêu bởi vậy trong trấn không còn một gian nhà nào. Nhìn cảnh tượng tiêu điều Phó Quyết cùng mọi người đối với người Hồ chán ghét càng sâu .

Phó Quyết dẫn người đi hướng Cù Dương quan, Hạ Tranh thì mang theo quân Hạ gia còn sót lại đi Phàn Dương thành, không đến mấy ngày phương Bắc cùng Tây Bắc liền trở về trong tay quân Đại Chu. Cùng lúc đó thánh chỉ cũng đến, Hạ Tranh được phong làm Tân Nhất Nhâm Bắc Đình Tiết Độ Sứ đóng giữ địa phương từ Thông Châu đến Tây Bắc, mà Phó Quyết là Thứ sử Thông Châu .

Vốn trong triều chúng thần muốn tra rõ việc Phùng Kỳ Sơn gặp chuyện, kết quả chứng thật Phùng Kỳ Sơn mới là đầu sỏ gây tội thông đồng với địch phản quốc, còn Phó Quyết cùng Đậu Hành là bị vu oan vu hãm. Hai người không chỉ không có phản quốc, còn liều chết giữ Vân Thành bảo vệ giang sơn Đại Chu .

Mà từ dinh thự Phùng Kỳ Sơn tìm ra danh sách cùng sổ sách, ghi kỹ càng tỉ mỉ hắn cùng quan viên trong triều lén lút cấu kết lui tới, trừ cái này, thư từ hắn cùng Hồ Vương lui tới cũng bị tìm ra. Hoàng thượng giận dữ, lập tức đoạt chức vị của Phùng Kỳ Sơn, đem một nhà hắn hạ ngục.

Thời gian trước bởi vì Hô Diên Luật trong triều tẩy trừ qua một lần, lúc này đây lại bởi vì Phùng Kỳ Sơn trong triều lại bắt được vài đại thần có dị tâm. Trước sau mấy lần tẩy trừ, đối với triều đình Đại Chu mà nói thực không là chuyện may mắn.

Về phần đề bạt Phó Quyết tất nhiên khiến cho cả triều bàn tán khuyên can. Hiện tại Phó Quyết là Thứ sử Thông Châu tam phẩm còn nắm giữ binh lực, điều mà trước đây chưa bao giờ có.

Đậu Thuần cũng trực tiếp đem Phò mã của Hoàng đế khai quốc Đại Chu ra nói, sau đó còn có Nhâm Phò mã cũng làm quan tam phẩm tham gia chánh sự, sau này làm đến chức Tể tướng.

Tuy nói Phò mã nắm binh quyền là lần đầu tiên có, nhưng so với Tể tướng trước kia là trung tâm triều chính thì một Thứ sử cũng không có quá nhiều quyền hành để khuấy đảo triều đình. Cho nên Đậu Thuần kiên trì, triều thần liền biết đây là quyết tâm của Hoàng đế, bởi vậy bọn họ chỉ phải ngậm miệng không phản đối nữa.

Thánh chỉ đưa đến Tây Bắc còn có Đậu Uyển cùng hai Hạ tiểu thư đi theo. Phó Quyết ở Cù Dương quan chờ Tướng quân mới đến tiếp nhận trấn thủ phương Bắc. Đậu Uyển đem hai tiểu thư con Hạ Tranh trả lại xong, cũng không có đến phương Bắc, mà trực tiếp đến Thông Châu.

Đối với Đậu Uyển cứng cỏi cùng trung trinh, Đậu Thuần và Trác Hoàng hậu tất nhiên là tán thưởng không thôi. Đậu Uyển là Đậu Thuần thay Phó Quyết chọn lựa thê tử, Đậu Uyển tốt như vậy cho thấy hắn cũng tinh mắt, hắn cũng không phụ lòng Phó Quyết. Mặt khác cũng vì Phó Quyết chân tâm thực lòng với Đậu Uyển bởi vậy trong lòng của hắn rất vừa lòng tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi đối phương.

Tiễn Đậu Uyển đi xong, Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm liền quay lại tiếp tục chỉnh đốn triều đình, cùng lúc đó tiểu Hoàng tử cũng phải bắt đầu vào thư phòng học.

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!