Chương 38: Lôi kéo thế lực

Bắt đầu từ đầu

"Mặc kệ Thái tử phi rốt cuộc nghĩ thế nào, ta cảm thấy chuyện này chúng ta đừng nhúng tay nữa."

Lý Thừa huy suy tư một hồi, mới chậm rãi nói ra.

"Thế nhưng. . ."

Hoa Dung nghe xong liền gấp gáp, tỷ nàng ở chỗ Tam công chúa, khó khăn lắm hai tỷ muội có cơ hội qua lại, nếu Thừa huy không quan tâm đến chuyện này nữa, thì nàng và tỷ sẽ phải cắt đứt liên lạc. Dù sao sau khi cung nữ vào cung, nếu không được chủ tử lên tiếng, sao có thể đi lại tự do trong cung, càng không nói đến tùy ý đi lại.

Ngày xưa nàng dù biết tỷ ở Phượng Dương Các, cũng có thể gặp nhau, dù muốn sai người nhắn lời hoặc đưa đồ, cũng bất tiện, khó được như lần này chính Hiền Phi mở miệng, còn phái cô cô đến truyền lời, để Hoa Dung biết tin tỷ tỷ. Nếu giờ Thừa huy rút lui, không để ý chuyện này nữa, Hiền Phi nhất định không để tỷ thoải mái, vậy nàng và tỷ chẳng phải quay lại hoàn cảnh ban đầu?

Bởi vậy Hoa Dung sốt ruột, nhưng cũng không biết thuyết phục Thừa huy thế nào, dù sao Thừa huy là chủ tử, chủ tử ra quyết định, nô tỳ không thể phản đối? Dù ngày trước Thừa huy đối tốt với mình, sợ cũng không dung được mình nghịch ý nàng.

Hoa Dung biết rõ, Lý Thừa huy đương nhiên không muốn Hoa Dung làm trái ý mình. Nàng cũng biết tính toán trong nội tâm Hoa Dung, nếu là chuyện nhỏ nàng đương nhiên không ngại, nhưng chuyện này bất thường, không thể vì thương hại tỷ muội Hoa Dung mà đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Thái độ hôm nay của Thái tử phi rất rõ ràng, Thái tử phi cảm thấy tin tức từ tỷ Hoa Dung kỳ lạ, cho nên mới không nói gì mà đã đuổi các nàng đi.

Nàng suy nghĩ kỹ một chút, đúng là có nhiều điểm kỳ lạ, nếu Hiền Phi muốn đứng về phía Thái tử phi, sao phải thông qua nàng? Chẳng lẽ vì Hoa Dung với cung nữ bên cạnh Tam công chúa là tỷ muội? Lý do này khó thuyết phục, nói ra đến chính Lý Thừa huy cũng không tin. Hôm nay tùy tiện đến, trong lòng Thái tử phi sợ đã nghĩ mình cùng phe với Hiền Phi, ngẫm lại đúng là được ít mất nhiều.

Từ khi nàng vào Đông cung đến nay, luôn chú ý cẩn thận, mặc dù không tính là mọi việc đều thuận lợi, nhưng lo liệu mọi việc đều theo nguyên tắc không đắc tội, khiêm tốn cúi đầu rút cổ đứng sau lưng thị thiếp khác. Mãi đến khi Phó Lương đệ cùng Trương Lương viện đều bị lật đổ, mà ngày đó Tô Phụng nghi cũng chỉ thiếu một bước là sẩy chân, nên nàng mới không nhịn được mà nhảy ra, đạp Tô Phụng nghi xuống.

Chẳng qua khi lời vừa thốt ra, nàng biết mình trúng kế của Thái tử phi. Khi đó nàng đã biết ngày xưa nhất định Thái tử phi che giấu, đợi thăm dò hiểu rõ Phó Lương đệ cùng Trương Lương viện, mới vùng lên, mà vừa ra tay đã trong nháy mắt mà bốn thị thiếp còn ba.

Vì trước mình đóng vai chất phác, lại ngu dốt, cho nên không dính vào âm mưu mấy người khác, nếu không thì sau khi Tô Phụng nghi ngã xuống, sợ sẽ đến phiên mình. Có lẽ căn bản Thái tử phi không sợ việc Đông cung không có ai, vừa có một nhóm tú nữ vào cung, điện hạ còn sợ không có người mới sao?

Lý Thừa huy suy tư trong lòng, tự cho rằng đã hiểu tâm tư Thái tử phi, càng không chịu có dính dáng đến Hiền Phi hoặc Tam công chúa. Bởi vậy cũng không đoái hoài tới lo lắng mất mát của Hoa Dung, nháy mắt hạ quyết tâm, không tiếp tục để ý chuyện Tô Phụng nghi. . . .

Trùng Sinh Thành Thái Tử Phi [ Hoàn ]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!