Chapter 11: Scandal Picture

307K 4.8K 505
 • Dedicated kay Julie Celo
                  

Chapter 11: Scandal Picture 

Bella's Pont of View

Pagkatapos namaing kumain sa Jollibee ay naglakad-lakad na kami. Bawat babaeng madaanan namin ay napapatingin kay Freak, pero hindi yun ang ikinakabahala ko. Feeling ko, may sumusunod sa amin. Napapalingon tuloy ako parati. Paranoid. Hay! Guni-guni ko lang siguro yun. Sa kakalingon ko, hindi ko nagkabanggaan kami ni Jarvis.

"Ouch," sabay hawak ko sa aking ilong.

Napaangat ako ng tingin at nakita ko na seryosong nakatingin sa akin si Jarvis.

"What's your problem? Bakit kanina ka palingon nang lingon?" kunot noong tanong niya.

"Ah.. eh... wala lang," pilit ang ngiting sambit ko.

Tiningnan lang niya ako ng ilang segundo at napailing. "Tara na, ihahatid na kita sa inyo," sabay hawak niya sa kamay ko. Napatingin ako sa kamay ko na hawak-hawak niya. Ewan ko kung bakit pero parang bumilis ang tibok ng puso ko Nagtungo kami sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse niya.

"Alam mo ba kung saan ako nakatira?" tanong ko sa kanya.

"Yeah," sagot niya.

Nang bitawan niya ang aking kamay ay nakaramdam ako ng panghihinayang. Bakit? I shook the thought at sumakay na ako sa kotse niya.

Pareho kaming walang kibo habang nasa byahe. Nakatingin lang ako sa labas. Hanggang sa ihinto niya ang sasakyan sa tapat ng bahay namin, nang buksan niya ang pinto sa gawi ko ay kaagad akong bumaba. Hindi ko alam kkanyang mga bisig.

"Sorry," bulong ko sa kanya.

Napaangat ako ng patingin, nagkatitigan kami. Doon ko na-realize na ang lapit-lapit ng mukha namin. Nang matauhan kaming dalawa ay bigla niya akong binitawan.

"Good night." Pagkasabi niya nun ay agad siyang sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot niya iyon.

Napahawak ako sa aking dibdib, muntik na iyon ha!


Kinabukasan

"Bella!"

Napalingon ako sa tumawag sa akin. Nakita ko ang girlfriends na papalapit sa direksiyon ko.

"How are you girl?" tanong ni Grace sa kanya.

"Ayos lang."

"Good!" nakangiting sabi ni Princess.

Tumango-tango naman ako sa sinabi ni Princess.

"Napapansin ko lang girls, mula sa pagpasok ko sa school na ito ay panay bulungan ang lagi kong naririnig," kunot noong sabi ni Angel

"You're right! Ano kayang meron?" napapaisip na tanong ni Ellen.

"May nabugbog kaya ulit or may napaalis na naman na student sa school natin?" sambit ni Angel

"Have you heard the news? Si Emp, may dinidate nang babae!"

"Oo, nakita ko nga yung picture sa bulletin"

"Napakasuwerte ng babaeng iyon."

"Hindi siya susuwertehin sa akin kapag nalaman ko kung sino ang babaeng iyon."

Nagkatinginan kami sa mga sinabi nila. Lahat kami ay nagpunta sa sinasabi nilang bulletin.

"I can't believe this, may naka-date na si Kuya?!"

"Princess, hindi ba lapitin naman talaga si Kuya Jarvis ng mga babae? Di na naman kataka-taka kung may dine-date na siya diba?

"Tama ka, lapitin si Kuya ng mga babae, pero masungit yun. Walang sinuman ang magkakalakas na loob na landiin siya."

Tama si Princess. Sino ba naman kasi ang lalapit sa lalaking dinaig pa ang babae kung magsungit?

"At saka alam niyo naman na hanggang nagyon ay walang sineseryoso si Kuya simula nang maghiwalay sila ng girlfriend niya."

Napalingon ako kay Princess dahil sa sinabi niya.

"Oo nga! Two years na ang nakakalipas," sabat naman ni Grace.

"Curious ako, gf. Bakit sila naghiwalay ni Kuya Jarvis? Eh di ba nga, tinagurian silang perfect couple dito sa RDU?"

Napahinto sa paglalakad si Princess. "Ang alam ko, ipinagpalit ng b*tch na iyon si Kuya kay Kier."

"Sino si Kier?" takang tanong naman ni Jessica.

"Siya ang bestfriend ni Kuya Jarvis."

"Gosh!" bulalas ni Grace.

"Mabuti na lang at hindi na nagpakita ang b*tch na iyon dito kundi kakalbuhin ko talaga siya." Inis na wika ni Princess.

"Ang tanong ngayon diyan, naka-move on na kaya si Kuya Jarvis?" wika ni Jessica.

"I wish! Para naman mabawasan yung pagkamasungit ni Kuya."

Lahat sila ay sumang-ayon sa tinuran ni Princess.

Napailing na lamang ako sa aking narinig. Kaya pala! Broken hearted pala si Freak. Sa kabilang banda naman ay nalungkot ako at may konting kirot na naramdaman na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggaling.

Pagdating namin sa sinasabing bulletin board ay nagulat ako sa kumpulan ng mga tao, hindi na nga namin halos makita yung picture na sinasabi nila.

"Excuse me, Miss," kalabit ni Princess sa babae.

"Ano ba?! Huwag ka ngang kalabit nang kalabit diyan. Hindi ko na nga makita yung picture eh."

Nagkatinginan kaming lahat. "Miss," tawag ulit ni Princess.

"Maghintay ka, pwede?" sabay lingon sa kanya. Nanlalaki ang mata niya nang mapagsino ang taong kausap. "Sorry, Princess"

Mukha namang narinig yun ng lahat, nahawi kasi ang mga nagkukumpulan. Napailing na lang siya sa ginawa ng babae at tinungo namin ang bulletin board.

"Oh my God," bulalas ni Grace. "So sweet." Kinikilig na wika niya.

Napanganga naman si Princess sa kanyang nakita. Samantalang ako? Nananahimik. Dahil ang nasa larawan ay walang iba kundi ako at si Freak. Ito yung trial date namin. Biglang nag-ring ang cellphone ko na agad ko namang sinagot kahit hindi ko alam kung sino ang tumatawag.

"Hello?" matamlay kong wika.

"Bella."

Napakagat ako sa aking labi na mabosesan ko ito. "What?"

"Pumunta ka ngayon din dito sa headquraters namin."

"Sure." Matapos ang usapang naming dalawa ay nilingon ko sina Princess.

"Girls, una na ako sa inyo," nagmamadaling paalam ko sa kanila. Tumango lamang sila bilang tugon. Parang nanghina ako sa nakita kong picture sa bulletinboard.

Pagdating ko sa headquarters, nakita ko si Jarvis na prenteng nakaupo sa black sofa. Tumayo siya nang makita niya ako. "Andiyan ka na pala, ba't ba ang bagal-bagal mo? Para kang pagong sa sobrang bagal mo," naiiritang sambit niya sa akin.

Hindi ako nagkomento sa sinabi niya. Mainit ang ulo ko, kaya tinalikuran ko na lamang siya at naglakad ng palayo. "Hoy nerd! Huwag na huwag mo kong tatalikuran! Bumalik ka dito!" galit na bulyaw niya sa akin.

Paglabas ko, nakita ko si Jace na nakasakay sa motorbike niya.

"Ikaw pala Ms. Nerd, saan ang punta mo?" nakangiting tanong niya.

"Hoy, Nerd!" sigaw ni Jarvis.

Napatingin naman siya sa pintuan na nilabasan ko. Napangisi ako at umangkas sa motorbike niya.

"Hey, bakit ka umangkas?" gulat na tanong niya.

"Alis na tayo! Bahala ka kung saan tayo pupunta. Bilis, baka abutan pa tayo ni Freak."

Napailing siya sa tinuran ko. "LQ?"

Nagulat ako sa tanong niya. "Hindi no!" mariin na tanggi ko.

"Okay." Pinaharurot na niya ang kanyang motorbike palayo.


Black ButterflyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon