Announcement!

21.4K 427 410
                  


Hello po🥰!

Hindi na po ako rito mag a-update ng Black Butterfly. Bale mababasa niyo na lang po ang aking story sa GoodNovel App. And on going na po ang Season 2 doon.

Thank you po sa walang sawang suporta at paghihintay niyo po sa love story nina Bella at Jarvis.

Bye! Hanggang sa muli... Mwah!

Stay safe and Gobless!

LaraMelissa♥️🦋

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: May 22, 2022 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

Black ButterflyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon