Chapter 4: Black Dragon Gang

359K 5.8K 842
 • Dedicated kay John Michael Lusterio
                  

Chapter 4: Black Dragon Gang

Bella's Point of View

I stopped at the door of the Dean's Office and knocked three times before I opened the door. I gulped a few times and composed myself.

"Goodmorning Ms. Melissa—er Board Trustee pala," pilit na ngumiti ako sa kanya. Ngunit napalis ang ngiti ko nang makitang nakatalikod siya sa akin. Dahan-dahan siyang humarap at ngumiti siya sa akin ng matamis na ikinahinga ko naman ng maluwag.

"Oh Ms. Bella, I see you're already here," said the Board of Truste. "And you're late, hindi magandang ehemplo ang ginawa mo. Ikaw pa naman ang first scholar sa university na ito," iiling-iling na sambit niya.

Napayuko ako sa sinabi niya. "I'm sorry."

"Hindi ka lang late, na-encounter mo pa ang Black Dragon Gang," naiiling na sambit niya sa akin.

Black Dragon Gang? wala sa loob na sambit ko sa aking sarili. Sino sila?

Tumingin ang Board of Trustee sa direksiyon ko at mukhang nabasa naman niya ang aking iniisip. Napangiti siya sa akin. "The six handsome men are the founder of Black Dragon Gang."

"Fuji Cervantes. Anak siya ng nagmamay-ari ng pinakamalaking hacienda sa buong mundo. Marami silang Real Estate Companies. Son of the Philippine President. Utak siya ng Black Dragon Gang."

"Nathaniel Sy. Ang pamilya nila ang nagmamay-ari ng biggest clothing company sa Europe, America at maging sa Asia. His father is the world's famous supermodel and his mother is the world's famous fashion designer."

Ang magpipinsang Monteverde.

"Trace Monteverde. Pag-aari nila ang mga airlines dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Sa pamilya din ni Trace ang malalaking multimedia & telecommunications na mga kumpanya. Katulong ni Fuji sa pagbabantay ng system sa Black Dragon Gang."

"Jace Monteverde. Pag-aari naman nila ang mga supermarkets, maging ang malalaking shipping company. Kilala siya bilang playboy ng grupo."

"Rain Monteverde. Pag-aari nila ang Monteverde Banks, na kilala dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ang Mommy niya ay kilala sa pagiging number one executive chef na nagmamay-ari din ng sikat na Love Restaurant na may iba't ibang branch sa magkabilang panig ng mundo."

"And lastly.... Jarvis Fortalejo. Ang pamilyang Fortalejo ang isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Pag-aari nila ang biggest oil company at sila rin ang manufacturer ng mga luxurious cars. He's the heir of the Fortalejo's hotel group. Kilala siya bilang Emperor or Emp for short."

Namilog ang aking mga mata sa mga sinabi niya. Hindi ordinaryong mayaman lang ang aking nakabangga—mga bigatin silang tao. Kaya pala ganoon na lamang ang takot ng ibang estudyante sa kanila kanina.

"Kaya kapag binangga mo ang Black Dragon Gang, isa lang ang maipapayo ko at ito ay ang magdasal ka Ms. Bella." Malungkot pa siyang ngumiti.

What the hell?!

"Moving on, so, what do you think of your first day in school?"

Napabuntong hinga na lamang ako. "Unbelievable." Yun na lamang ang aking nasabi. "Actually, napagod ako sa mga narinig ko mula sa inyo, board of trustee."

"Sa nakikita ko, mukhang hindi ka man lang natinag sa gulong pinasok mo? Saan ka kumukuha ng confidence?" nakangiting tanong niya sa akin.

"Hindi ako natatakot na ipaglaban ang mga bagay na alam kong tama." Mabilis na sagot ko sa kanya.

Black ButterflyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon