Prologue

598K 9.9K 695
                  

Gangsters

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Gangsters. Marami ang matatawa dahil kilala na sa syudad ito. Mas kilala dahil sa kabulastugan na kinaiinisan ng karamihan.

May mga small time, gaya ng mga batang gangsters sa kalsada; may mga big time, gaya ng mga napapasok din sa sindikato.

Ang iba naman sa kanila ay kilala dahil sa taglay nilang kabaitan. They're too kind that you'll think they're just playing around, na parang nagbabalat-kayo lang.

Ang hindi alam ng karamihan, totoo ang mundong may dahas at patayan. Iyong tipong hindi na normal para sa ordinaryong tao. Iyong tipong akala mo normal lang ang buhay mo at katulad ng iyo ang buhay ng iba. May mahirap, may mayaman. May sakim, may ganid, at may mapagbigay.

Our world, it's hidden to those ignorants. Ignorance, yes, mas maganda kung ganito ka.

"Ignorance is bliss...you have to cherish it." Lihim akong napangiti.

Mahirap pasukin ang mundo ng mga gangsters. At lalong mahirap lumabas.

Minsan itatanong mo sa 'yong sarili, kaya ko ba? Makakaya ko ba? Kakayanin ko ba?

I opened my files. Files of our fellows. Dito nakalagay ang lahat ng mga impormasyon nila. I browsed archives from archives, files to files.

Ang tinututukan ko ngayon ay ang mga gangsters sa Asya. Napatingin ako sa mga bansa; Pilipinas at Japan.

Pinindot ko ang sa Japan at naghanap ng mga pangalan.

Kanji...

Shinigami...

Uranus...

Tora...

"Oh, there you are." Napangiti ako nang makita ko ang pangalan niya.

Black Butterfly.

Nasubaybayan ko ang paglaki niya. Noon, iyaking bata pa siya pero nang matutunan niya ang paghawak ng mga sandata, naging matatag at matapang siyang bata. Unti-unti siyang lumakas.

She's not using her strength to bully people. She's strong and she has a brave heart.

"Years from now, you will experience severe pain, Black Butterfly. You're too kindhearted; I wonder who will kill you for using your heart. If you live as a gangster, you'll die anytime. Those who are kind will perish. Gangster's world is not the world you should be in. But I hope, you'll change our world, not so soon, but someday."

Tiningnan ko ang laman ng kanyang files. She has a new headquarters for her gang, buhat pa roon ay may dalawang gang ang sumumpa na tutulungan siya kung may mangyaring laban.

Biglang tumunog ang notification ko, tanda na may bagong mensahe. Binuksan ko ang aking email at nakita ko ang headline para sa news ng mga gangsters at binasa iyon.

"After becoming one of the gangster world's legends for defeating the best fighters around the major schools in Japan; Black Butterfly, known as one of the toughest female with intelligence and beauty—with a kind heart—suddenly disappeared. She's the lady carrying the infamous eight butterfly tattoo on her right arm and faces tearless fights based solely on courage...Would there come a day that Black Butterfly would reappear?"

Nasaan ka, Bella?

Black ButterflyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon