Black Butterfly

1.2M 15.8K 2.2K
                  

Bella Smith is a famous gang leader in Japan, with tattoo marks on her right arm, is best known as the legendary Black Butterfly

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Bella Smith is a famous gang leader in Japan, with tattoo marks on her right arm, is best known as the legendary Black Butterfly.

After defeating the best fighters, she returned to the Philippines for two reasons.

First is to live like an ordinary person.

Second is to feel what it is to be in love.

She enrolled on her grandfather's prestigious school, in disguise, as the first ever scholar.

She changed herself into a nerd.

But on her first day of school nakabangga niya ang devil na si Jarvis, na sikat na gang leader sa Pilipinas.

Ano'ng mangyayari sa school na kanyang papasukan?

Magbabalik ba siya bilang Black Butterfly na kinatatakutan sa Japan?

*** *** ***

Start: October 1, 2011  

Published under VIVA PSICOM (2013-2015)

Para sa mga reader ko noong 2011, mapapansin niyo na nag iba ang story line ng Black Butterfly. Actually sinadya ko iyon lalo na sa ending nito. Gusto ko lang bigyan ng justice kasi kahit ako ay nabilisan sa pangyayari noon. Gusto ko lang i-explain pa yung totoong nagyari sa buhay nina Bella, Jarvis at Taki pati ang pagiging connected ni Bella sa Queens pati na rin sa Kings. Hopefully ay magustuhan niyo ang "new version" ng Black Butterfly.

Binura ko  pala ang ibang chapters para i-revise ito. Pero kapag natapos ko ay ibabalik ko paunti-unti. 

So please... tiyaga-tiyaga lang po sa paghihintay :)

Lara Melissa♥

Black ButterflyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon