Chapter 9: The Contract

340K 5K 576
                  

Chapter 9: The Contract

Bella's Point of View

Kanina pa ako naglilibot sa buong campus ng RDU pero hindi ko mahanap si Freak. Habang naglilibot ay tumunog ang aking cellphone at binasa ko ang text message. Naiinis na ipinikit ko ang aking mga mata sa nabasa ko. Damn! Pinaglalaruan yata ako ni Rain... Wala daw si Jarvis sa RDU! Nagbigay pa siya ng address, doon ko raw puntahan ang freak na iyon.

Lumabas ako ng school at naghintay ng taxi. Sa tagal ng paghihintay ko ay walang dumaan, kaya naglakad na lang ako patungo sa kanto. Nakalimutan kong wala nga palang taxi na dumadaan sa RDU, dahil lahat sila ay nakakotse. Nang makarating ako sa may kanto, saktong may taxi na dumaan. Pinara ko ito at agad na sumakay. Sinabi ko sa driver ang address na itenext sa akin ni Rain kanina.

Hindi maalis sa aking isipan ang ngiti na ibinigay ni Rain sa akin kanina. Nakakaduda talaga. Ang gusto niyang mangyari ay puntahan ko si Emp, kung nasaang lupalop man ito ngayon. Nasa gitna pa rin ako ng pag-iisip nang huminto ang taxi sa isang—racing field? Tama ba ang aking nakikita? Pagkabayad ko ay agad akong bumaba. Saan ko hahanapin si Freak?

Hindi pa man ako nagsisimulang maghanap ay nakita ko na siya. Masayang-masaya siyang bumaba sa kanyang motorbike, malamang dahil sa pagkapanalo niya sa game namin kanina. Kahit saang anggulo ko siya tingnan ay talagang mayabang ang kanyang dating.

Bella naman kasi, may ipagmamayabang naman talaga ang lalaking ito. Naalala ko tuloy ang aksidenteng pagdidikit ng aming labi, bigla tuloy akong namula. Ipinilig ko ang aking ulo sa aking iniisip.

Pinuntahan ko ang kinaroroonan niya pero napatigil ako sa paglalakad dahil pinalibutan si Jarvis ng mga kalalakihan, sila yung mga tipo na naghahanap ng gulo. Tiningnan ko si Jarvis na hindi ko man lang nakikitaan ng takot.

Isa-isang sumugod ang mga lalaki sa kanya. Una, umiiwas lamang siya at napangiti ako sa ginagawa niya. Halatang iniinis lang niya ang mga sumusugod sa kanya. Maganda ang kanyang tactic, dahil tiyak na mapapagod lang ang mga ito. Hingal na hingal na sila, ngayon lamang nila napagtanto ang ginagawang pag-iwas ni Jarvis. Nagtinginan sila sa isa't isa. Iisa lang ang ibig sabihin noon, na sabay-sabay silang susugod kay Jarvis.

Mukhang alam naman ni Jarvis ang pinaplano ng mga kalalakihan, dahil bago pa sila makalapit sa kanya ay kinuha niya ang tube na bakal na nasa paanan niya gamit ang kanyang paa at inihagis niya iyon sa mga kalaban na ikinatakot naman ng mga ito. This time, si Jarvis na ang sumugod, naaaliw ako sa ginagawa niya. Magaling siyang makipaglaban! Nanganganib ang buhay nila dahil maaring ikamatay ng mga kalaban niya ang mga atake ni Jarvis.

Tiningnan ko ang lalaki na lumipad at bumagsak sa may paanan ko. Pinulsuhan ko siya. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman ko na humihinga pa siya. Nagkamali pala ako ng judgement. Pigil ang pressure na kanyang ginagamit. Pag-angat ko ng tingin, tapos na ang laban. Tulog na silang lahat.

Kumuha si Jarvis ng isang sigarilyo sa kanyang bulsa tapos bigla siyang humarap sa akin. "Kung tapos mo na akong panoorin, maaari ka ng umalis." Mapanganib niyang sabi.

"Hello." Nakangiting lumapit ako sa kanya.

Tiningnan niya lang ako, humithit siya ng sigarilyo sabay buga sa mukha ko.

"Are you trying to die early?" sabay takip ng ilong ko.

Matalim niya akong tinitigan at ang walanghiya, tinalikuran lang naman ako.

"Hoy, freak!"

"Anong sabi mo?" galit na nilingon niya ako.

Paano ko ba ie-explain?

"Ah...eh...kasi—," hindi ko pa nasisimulan ang sasabihin ko ay tinalikuran na naman niya ako.

Napapikit ako sa inis at hinabol ko siya "Wait."

Black ButterflyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon