Armenia Stories

168 Stories

ՔԱՐԵ ՍԻՐՏԸ (HEART OF STONE) by An_USA
#1
ՔԱՐԵ ՍԻՐՏԸ (HEART OF STONE)by _an_usa_
Սիրտն էլ է քարանում, բայց մինչև փշրելը հնարավոր է այն փափկեցնել...💚🪨
Completed
Hellenic Republic/Greece diary/ Greece countryhumans by Idrbrunette
#2
Hellenic Republic/Greece diary/ Gr...by Idrbrunette
Set in the timeline when Greece and Balkans were children if you like Balkan history or Balkan moments this books is for you if you prefer Türkiye over Balkans this book...
ԻՄ ՀՈՒՅՍԻ ՇՈՂ (MY GLEAM OF HOPE) by An_USA
#3
ԻՄ ՀՈՒՅՍԻ ՇՈՂ (MY GLEAM OF HOPE)by _an_usa_
Փախիր, եթե ցանկանում ես, որ քեզ սիրեն ....🤍🌪️
Addiction; prequel to Fixation ⍻ Khloe Kardashian & Jey Uso Fanfiction by BriFlare
#4
Addiction; prequel to Fixation ⍻ K...by -BriFlare
[1] Addiction; prequel to Fixation ⍻ Khloe Kardashian & Jey Uso Fanfiction Why everything that's supposed to bad make me feel so good? Everything they told me not to is...
ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՍԻՐՈ ԵՐԱՆԳՆԵՐԸ (NEW YEAR'S COLOURS OF LOVE) by An_USA
#5
ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՍԻՐՈ ԵՐԱՆԳՆԵՐԸ (NEW YEAR'...by _an_usa_
❤️❄️🧣 Ամանոր ~ երազանքներ 🧣❄️❤️
Completed
Fixation; sequel to Addiction ⍻ Khloe Kardashian & Jey Uso Fanfiction by BriFlare
#6
Fixation; sequel to Addiction ⍻ Kh...by -BriFlare
[2] Fixation; sequel to Addiction ⍻ Khloe Kardashian & Jey Uso Fanfiction Khloe and Joshua face roadblocks while expanding their family, including their living situation...
ԻՄ ԵՐԵՎԱԿԱՅԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐ (MY IMAGINARY FRIEND) by An_USA
#7
ԻՄ ԵՐԵՎԱԿԱՅԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐ (MY IMAGINAR...by _an_usa_
Մարդիկ գալիս են կինո, որպեսզի կիսեն միևնույն երազանքը...💚🌚
Veronika Decides to Die by SummerZe
#8
Veronika Decides to Dieby Summmmeeerrrrr
*THIS IS MY OWN REMAKE OF PAUL COELHO'S VERSION* What is a perfect life? Is it wealth and fame, or being surrounded by people you love? Well, Veronika Bouregaurde had ex...
Completed
Late Night Talks | Ուշ Գիշերային Զրույցներ by MelanieSargsian
#9
Late Night Talks | Ուշ Գիշերային Զ...by Melz
Ars longa, vita brevis... Late night conversations with talented people about everything real. No filters, just art, and life.
"Last Armenian On The World" by AvetisyanKatrin
#10
"Last Armenian On The World"by Avetisyan Katrin
There is a Empress named Catherine who fight against her enemies.She stand proud with her country . This book is a Dark fantasy that will shock you ,this is also an hist...
Teammates (a Stargate SG-1 fanfiction) by ilikecarousels
#11
Teammates (a Stargate SG-1 fanfict...by issa adalia
Step into a world beyond the stars, where cultures collide and secrets unravel. Dr. Zaragoza, a seasoned cultural anthropologist and the SGC's newest research analyst, f...
Armenia; Heaven on Earth by melody_03
#12
Armenia; Heaven on Earthby Melody Ayvazian
It's 1915. The Turkish government has already made its choice. They will clear Armenians from the face of earth and leave only one last Armenian person, in the museum. T...
Completed
《Խ ԱՂ ՔՈ ԿԱՆՈՆԵՐՈՎ》 /ՄԻՆ ՅՈՒՆԳԻ/ԿԻՄ ՋԵՆՆԻ by AnnaVardanayn
#13
《Խ ԱՂ ՔՈ ԿԱՆՈՆԵՐՈՎ》 /ՄԻՆ ՅՈՒՆԳԻ/ԿԻ...by Anna Vardanayn
《Ես քեզ խնդրեցի ,որ վերջ տանք այս ամենին》 այս արտահայտությունը արեց նա։Սիրո պատմությունը Մին Յունգիյի և Կիմ Ջեննիյի մասնակցությամբ։Աղջիկը սիրահարվում է մի տղայի ով իր ամ...
Ախթամար by SEVWhite
#15
Ախթամարby SEVWhite
Ա՜խթամար՝ ի հիշատակ այս տխուր սիրո պատմության: Առասպելի մոտիվներով: Ասես մեռած ժամանակ Սառել էին երկու բառ. «Ա՜խ, Թամա՜ր...»։ Այն օրվանից սըրա համար Կըղզին կոչվեց Ախթ...
Completed