18: Viewership

257 17 6

SEPTEMBER 2018

"FIVE HUNDRED THOUSAND views!" masayang bulalas ni Ruma pagpasok pa lang niya sa classroom ni Rabi. Naabutan niya itong sinusukbit sa mga balikat ang backpack nito. Pagharap pa lang nito sa kanya para siguro sermunan siya ay nilundag na niya ito. Hindi na kasi niya napigilang yakapin ang kakambal niya sa sobrang saya at excitement niya. "Congratulations, Rabi!"

"For what?" iritadong tanong ni Rabi pero hindi naman siya nito pinilit na kumalas dito gaya ng madalas nitong ginagawa noon sa tuwing nadidikitan niya. "And how can you stay so hyper after a whole day of being in class? You probably absorbed my extra energy when we were still in Mom's womb."

"No, you were just really born lazy," natatawang sabi niya, saka siya kumalas ng pagkakayakap dito. Pagkatapos, hinawakan niya ito sa mga balikat at marahan itong niyugyog. "Rabi, kaka-check ko lang ng Project Eve niyo ni Beverly. You just hit five hundred thousand views! That's awesome!"

"I know," sabi nito sa blangkong boses. "Tinawagan ako ni Beverly kaninang lunch."

"Let's celebrate! I already called the squad," excited na sabi niya, saka siya yumakap sa braso ni Rabi. "This is one of the few days that I'm proud to be your twin sister!"

Bumuga ito ng hangin habang iiling-iling. "Why do we have to celebrate? Hindi pa naman kami nananalo ni Beverly, ha? Sa last week pa ng September ang announcement ng top ten finalists. That's still two weeks away from today."

"Malaking milestone ang maka-five hundred thousand views agad!" giit niya habang hinihila ito palabas ng classroom nito. "Last week of July niyo lang ni-launch ang Project Eve pero after more than a month lang, naka-five hundred thousand views agad kayo. To think that you've only uploaded ten episodes so far. It's a huge feat!"

"You're exagge–"

"I'm not!" kaila agad niya kahit hindi pa tapos magsalita ang kakambal niya. "'Yong Dazzling World natin, one hundred fifty thousand views pa lang ngayon kahit may twenty one episodes 'yon at ilang months nang naka-upload. Ang galing niyo ni Beverly. Nakaka-amaze!"

Bumuga ito ng hangin. "Ang taas ng energy mo. Ako ang napapagod sa pagka-hyper mo."

Tinawanan niya lang 'yon, saka siya umabistre sa braso ng kakambal niya para hindi siya nito matakasan. Paglabas nila ng school, dinala niya ito sa Freezy– isang store sa tapat ng Evangelista Academy na nagtitinda ng iba't ibang flavor ng shake.

Nando'n na ang mga in-invite niya para sa celebration na 'yon– sina Irene, Jasper, at siyempre, si Beverly na partner ni Rabi.

May isa pa siyang dahilan sa pag-aaya do'n pero mamaya na lang niya 'yon i-re-reveal.

Rabi will definitely hit me later but it's gonna be worth it.

"I brought the other half of our main stars today," masiglang deklara ni Ruma, saka niya binitawan si Rabi na umupo agad sa tabi ni Irene. Dumeretso naman siya kay Beverly at umupo sa tabi nito para yakapin ito sa braso. Katapat naman niya ang best friend niya sa kabilang side ng mesa. "Congrats, Bev."

"I don't care about this celebration," singit naman ni Jasper na nakaupo sa kabilang side niya habang pilit na kinukuha ang atensiyon niya. "Ruma, you don't like the drinks here, do you? Lipat na lang tayo sa iba. Just the two of us. Libre ko."

"Stop flirting with Ruma, you stupid muscle-head," saway ni Rabi na nakaupo sa tapat ni Jasper. "It's gross."

"Shut up," iritadong sagot naman ni Jasper na nasa kakambal na niya ang atensiyon. "Do you have a sister complex or what?"

Our Sixty-Second Gap (To Be Published)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!