5: New Challenge

345 29 2

"WHAT THE fuck is wrong with you, Rabi Agustin?"

Hindi nag-angat ng tingin si Rabi mula sa hawak niyang phone dahil binabasa niya ang Midnight Chase ni Nio– isa sa mga featured artist ng Webkomix. Filipino comic artist ito na lumipat na ngayon sa webcomics. Nagustuhan niya ang art style nito at ngayong binabasa na niya ang kuwento ay nagugustuhan na rin niya 'yon. Well-researched pa ang mga Filipino folklore na naka-inject sa story. Ruma should learn how to write like this if she really wants to be a fiction writer for a profession.

"Hey, are you listening?" reklamo ni Jasper na simula nang nagsimula ang break time ay tumayo na sa harapan niya at nag-ingay. Usually naman ay lumalabas ito ng classroom para kumain sa canteen gaya ng karamihan sa mga kaklase nila. Pero mukhang nagpaiwan ito ngayon para komprontahin siya sa nangyari kahapon. "Hindi ko 'to ginawa kahapon kasi nando'n si Ruma at mas nag-focus ako sa pag-cheer up sa kanya. But now that she's not here, I'll give you a piece of my mind." Inagawa nito ang phone niya kaya tiningnan niya ito ng malamig. Jasper didn't flinch and he looked as pissed off as he was. "Sinabi na sa'kin ni Irene ang sitwasyon."

Tumaas ang kilay niya sa narinig at lalo siyang nairita. Irene is ignoring me and yet, she talks to this dumb muscle-head?

"Do you hate your sister that much?" pagkompronta pa rin ni Jasper sa kanya, saka ito humila ng armchair at umupo sa tapat niya. Pagkatapos, nilapag nito sa mesa niya ang phone niya. "How can you break the heart of a small and fragile cinnamon roll like her?"

"Huh?" tanong niya habang binubuksan ang lid ng Tupperware na naglalaman ng lunch niya: dalawang roast beef sandwich at isang tetra pack ng paborito niyang chocolate drink. Simula no'ng elementary years nila ay nagbabaon na sila ni Ruma ng pagkain at hindi sila nahihiya. Mas masarap naman kasi ang luto ng mommy nila kesa sa mga tinitinda sa canteen. Pero ngayong nagbabakasyon ang kanilang ina, ang kakambal niya muna ang nakatoka sa pagluluto ng baon nila. He wasn't complaining because even though his twin sister was noisy and messy and childish, she was still good at cooking. "What part of Ruma is fragile?"

"Everything!" giit naman ng lalaki. "And more than half of the male population in our entire school will agree with me!"

"Oh, really?" walang emosyon na komento niya, saka siya nagsimulang kumain. Jasper is so loud. I wish he was in a different class.

May tatlong section ang STEM Strand sa Evangelista Academy– ang Einstein, Newton, at Curie. Nasa Einstein Class sila ni Jasper at nasa Curie Class naman si Beverly. Oo, nasa strand din nila ang babae.

Kinatok ni Jasper ang mesa niya nang mapansin siguro nitong nag-i-space out na siya. "Don't you know how cute your sister is?"

Cute?

Napasimangot siya nang maalala niya ang hitsura ni Ruma kapag nagbubunot ng buhok sa kili-kili, o kaya ay kapag kagigising lang nito at hindi makadilat dahil sa muta.

Not cute at all.

"Her small face... round eyes... cute nose..." pagpapatuloy ni Jasper na parang nag-de-daydream na. O mas tama yatang sabihing pinagpapantasyahan nito si Ruma. "Pinkish cheeks and lips... slender figure... frail arms... and ample breasts–"

"I'll hit you if you don't stop fantasizing about Ruma," seryosong banta ni Rabi dito. "I don't care if you have a crush on her. Pero kapag binastos mo siya, lagot ka sa'kin."

Halata naman sa mukha nito ang guilt. "I'm sorry."

"You should be," sagot naman niya. "And please stop talking about how "cute" she is because in my eyes, my twin sister will always be an ugly and annoying child."

Our Sixty-Second Gap (Published/Preview)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!