20: Ruma 2.0

427 26 7

"RABI, TELL me honestly... am I ugly?"

"Yes, you're ugly," deretso at matapat na sagot ni Rabi sa tanong ni Ruma habang nakapalumbaba sa armchair niya. Ang kakambal naman niya, nakaupo sa hinila nitong armchair habang nakaharap sa kanya. Magkaiba man sila ng klase ay sabay pa rin naman ang lunch break nila. Katatapos niya lang kumain nang dumating ito at heto nga, may kalokohan na naman yata itong pinaplano. Good thing Jasper went out with his squad. "And your skin is dry."

Napasinghap si Ruma na parang nagulat pa sa sinabi niya kahit pa dapat eh i-expect na nito ang sagot niya dahil tamad itong alagaan ang sarili. "Really?" Kinulong nito ang mukha niya sa mga kamay nito, saka nito hinaplos ang mga pisngi niya. "How can this happen? We're twins but your skin is smooth and soft and unblemished!"

"Because I'm not lazy," sagot niya sa flat na boses. "Unlike you, I religiously follow Mommy's skin care routine every morning and every night. Ni hindi ka nga naglo-lotion, eh."

"Is that so?" Naiinis na pinisil nito ang mga pisngi niya. "You're good at scolding me. Why don't you do that when I'm being lazy to wash my face? Kasalanan mo kung bakit hindi ko ginagawa ang skin care routine na bilin sa'tin ni Mommy noon!"

"Pa'no ko naging kasalanan 'yon?" iritado nang tanong niya. "Nakadikit sa banyo natin ang ginawang guide ni Mommy sa paghihilamos. Saka hindi tayo nauubusan ng skin care products. Ikaw lang 'tong hindi gumagamit kasi nga tamad ka." Hinawakan niya ang pupulsuhan nito para pigilan ito sa pangingialam sa mukha niya. "Stop touching my face with your dirty hands, brat." Binitawan niya ito para kunin ang rubbing alcohol sa bag niya at binuhusan ang mga kamay ng kakambal niya. "What did you eat? Bakit ang oily ng kamay mo?"

"Hindi ako kumain," tanggi nito. "Nag-drawing lang ako using oil pastel kanina. Naghugas naman ako ng kamay pero oily pa rin pala."

"Kaya nga nilagyan ko ng rubbing alcohol at wet wipes ang bag mo, 'di ba? Use them, dummy."

"Really?" parang gulat pa na tanong nito. "Meron akong alcohol saka wet wipes sa bag?"

Bumuga siya ng hangin habang iiling-iling. "You're hopeless, Ruma. I put a pouch in the secret pocket of your backpack."

"Oh, okay," sabi nito, saka ito tumayo. "Anyway, I'll go back to my classroom now." Akmang tatakbo ito at sasawayin sana niya ito pero kusa itong huminto at humarap sa kanya. "I shouldn't run, right?"

"Yeah," sagot niya. "Don't run unless you have to."

Ngumiti lang si Ruma, saka ito naglakad ng mabagal.

What's up with her? iiling-iling na tanong ni Rabi sa sarili. Why is she suddenly concerned about her looks?


***

"HEY" bati sa kanya ni Irene, saka ito umupo sa tabi niya at inabot sa kanya ang isang bottled water. "Here. You look tired, Rabi."

"Thanks," sabi ni Rabi, saka niya binuksan ang lid ng bote. Uminom muna siya ng tubig bago siya nagsalita. "Yeah, I'm kind of tired these days. Si Ruma kasi, masyadong obsessed sa pagpapaganda. Do you know why she's acting like that?"

"I don't know," sagot ni Irene, saka siya nito nilingon. "Maybe she likes someone and wants to be pretty for that person?"

Labag man sa loob niya, hindi napigilan ni Rabi na pigain ang hawak niyang bottled water hanggang sa tumapon ang laman niyong tubig. "Huh?"

"Rabi, dalaga na si Ruma."


***

"WHY ARE you still up, Ruma?" sita ni Rabi sa kakambal. Nagulat siya nang pagpasok niya sa kuwarto nito ay naabutan niya itong inaalis na ang facial mask na nilagay nito kanina pagkatapos nilang mag-dinner. "Himala yata na hindi ka nakatulog ngayon."

"It's Friday night, silly Rabi," halatang masayang sagot ni Ruma, saka ito lumapit sa vanity nito at kinuha ang isang bote ng pabango. Then, she sprayed the perfume all over her body. "Magvi-videocall kami ni Greco kasi ia-upload na niya ang new episode ng webcomics namin."

"Greco?" tanong niya. "You're not calling him 'kuya' now?"

"You don't call him 'kuya', too," katwiran nito. "Anyway, do I look nice?"

"No, you're ugly," sagot niya. "You have clearer skin now, but you're still ugly."

Tinawanan lang siya ng kakambal niya. Pagkatapos, umupo na ito sa study table kaharap ang laptop nitong naka-set up na. Halatang hinihintay na lang nito ang videocall ni Greco. "Rabi, you can leave my room now. Ayokong may istorbo kapag magkausap na kami ni Greco mamaya." Nilingon siya nito para bigyan ng playful na ngisi. "Plus, we're gonna talk about our webcomics. Magkaribal tayo kaya ayokong marinig mo ang meeting namin."

"Ohh. Someone is being extra competitive, huh?"

"I'm going to win this time, Rabi," nakangiti at halatang confident na deklara ni Ruma. "My story and Greco's art style will crush you. You'll regret choosing Beverly's pitch over mine." She jabbed a finger at her chest. "Victory is going to be mine for sure."

"You sound confident," komento niya. "You're usually unsure of yourself, Ruma."

"It's thanks to Greco," sagot nito. "He made me realize that I should have more faith in myself. You're right when you said I'm usually unsure of myself. I can't help it, you know. I have a very smart and talented twin brother. Although our parents never made me feel like I'm the inferior child, I still feel the vast difference between us, Rabi."

Sumimangot siya dahil hindi niya nagustuhan ang mga sinabi nito. "You know that I only call you stupid just to tease you, don't you?"

"Of course I know that," natatawang sagot nito. "Anyway, I'm learning to love myself more and Greco's helping me gain more confidence. Siyempre, gano'n din naman ang influence mo at ng squad sa'kin. Lalo na sina Mommy at Daddy." For some reason, his twin sister suddenly blushed while smiling as if she was thinking of something else. Or someone else for that matter. "Iba lang talaga ang epekto sa'kin ni Greco ngayon."

"Rabi, dalaga na si Ruma."

That pissed him off.

"Your efforts will be futile, Ruma," malamig na deklara ni Rabi na ikinasimangot agad ni Ruma. "I'm going to beat you and Greco after all."

"Whatever, jerk."

Our Sixty-Second Gap (Published/Preview)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!