Living with a Half Blood

1.5M 37.5K 5.3K
                  

Prologue:

Van Zanth.

Hindi alam ni Laura Katherine Arden kung ano ang aasahan sa bayan na ito.

Noong namatay ang taong itinuring niyang pamilya, dito siya pinadala.

Noong una akala niya isa lamang itong ordinaryong bayan na malayo sa mataong lungsod.

Subalit nagkamali siya. Dahil sa unang araw niya pa lamang dito ay napansin na niya.

Hindi normal ang bayan ng Van Zanth. Tago ito at pinaliligiran ng kakahuyan. Halos hindi mo aakalain na may mga taong nakatira dito.

Hindi ito pinansin ni Laura noong una, iniisip na nasanay lamang siya sa lungsod kung saan siya lumaki.

Pero habang tumatagal, habang dumadami ang kakaibang bagay na napapansin niya, hindi niya maiwasan na magtaka.

Ano ang meron sa Van Zanth? Ano ang meron sa third floor ng mansion kung saan siya nakatira? Sino ang tinatawag nilang alpha at ano ang connection niya dito?

Kailangan niyang masagot ang lahat ng tanong bago mahuli ang lahat. Because after all, she may not be living with normal people.

LIVING WITH A HALF BLOOD
Genre: Fantasy / Mystery / Romance
Written by: april_avery

***

Author's Note:

COMPLETED.
This is not a horror story. Enjoy reading!

@april_avery

Tweet me: @breatheapril
Official hashtags: #LWAHB

Living with a Half BloodTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon