Living with a Half Blood: Epilogue

817K 32.3K 20.4K
                  

Epilogue: Eight Months Later

Sun spilled through the open window. Binuksan ni Laura ang kanyang mga mata at naaninag ang maliwanag na kwarto. Someone was staring at her.

"Good morning, my wife."

Ngumiti si Laura.

"How are you feeling?"

Sinubukang umupo ni Laura. Tinulungan siya ni Zander. Hirap na siyang gumalaw dahil sa umbok sa kanyang tyan.

"I have a strange dream."

"Aren't you always?" Nakangiting sinabi ni Zander.

"It's different this time," said Laura. "Napanaginipan ko ang mga magiging anak natin."

"And?"

"I dreamed of them running around the mansion with their little voices echoing through the hallways."

Hinalikan ni Zander ang noo ni Laura.

"Hwag kang mag alala. Ilang araw nalang makikita mo na sila."

Lumabas si Laura sa kwarto habang akay ni Zander. Ilang mga tagapagsilbi sa hallway ang bumati sa kanila.

"Magandang umaga, alpha, Miss Laura."

Ngumiti si Laura. "Good morning."

Bumaba si Zander at Laura sa hagdan. Bumungad sa kanila ang maliwanag na paligid. Sa loob ng walong buwan madami na ang nagbago sa mansion. Ang dating abandunadong atmosphere ngayon ay napalitan na ng ingay at yapak mula sa mga tagapag-silbi at tauhan ng mansion. Muling binuksan ang mansion para sa mga tagabayan upang mapakinggan ng alpha ang kanilang hinaing. Ang dating tahimik at madilim na hallway at mga gamit na natatakpan ng tela ngayon ay binabalutan na ng liwanag mula sa mga nakabukas na bintana. Ang tila kagubatan na hardin ay napalitan na ng malalagong halaman at makukulay na mga bulaklak. Nagkalat din ang mga tagapag-silbi at tauhan sa mansion.

Pumasok sa dining room si Zander at Laura. Nakahanda na ang pagkain sa hapag kainan.

"What do you want to eat?" tanong ni Zander.

Umiling si Laura.

"Come on, Laura. Hindi pwedeng lagi ka nalang walang gana."

"Aalis ka ba ngayong araw?" tanong ni Laura.

"May kailangan lang akong asikasuhin sa council." Tinitigan ni Zander si Laura. "Hindi mo ba ako gustong umalis? I could stay here."

"If it's about the council you should go."

Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa tuluyang maayos ang sitwasyon sa pagitan ng Van Zanth at ng council. They are monitoring Laura's pregnancy. Sa magiging anak niya nakasalalay ang decision kung maaari ba itong maging tagapagmana.

"Babalik ako agad."

Tumango si Laura.

"That's why you should eat."

Pumasok si Aunt Helga sa dining room. Siya na ngayon ang muling tagapamahala ng mansion.

"Kailangan mong kumain ng masustansya, hija. Lalo na ngayon na kabuwanan mo na."

"That's what I'm saying," frustrated na sinabi ni Zander.

Napangiti si Laura sa reaction ni Zander. Zander's been enduring Laura's unpredictable mood swings caused by her pregnancy. And his frustration is something Laura find amusing.

"Do you find this funny, my wife?"

Tumango si Laura na may ngiti sa labi. Zander frowned. Ngunit kalaunan napangiti siya. Hindi niya akalain hanggang sa mga oras na ito na nakabalik na si Laura sa piling niya, na nakabalik na sila sa Van Zanth. At ang babaeng nasa kanyang harapan ay ang kanya ng asawa.

Living with a Half BloodTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon